LESERINNLEGG

Bunadsgeriljaens omkamp

Sjukehusdebattant: Rasmus Rasmussen.   Foto: Marit Heiene

Meninger

Nå har Bunadsgeriljaen kommet ut av skapet, og åpent erklært omkamp mot det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, et sykehus de ønsker å stoppe. De har derfor bestilt egne analyser av den samfunnsøkonomiske nytten av et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR), som de håper kan sette en stopper for SNR. Dette synes noe sent, ettersom daværende helseminister Støre (Ap) allerede i 2012 etterkom et unisont ønske fra alle kommunene på Nordmøre om felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

12. mai skal Stortinget behandle Nasjonal helse- og sykehusplan, og Bunadsgeriljaen har tatt oppstilling foran Stortinget fram til politikerne har avgjort hva som skal skje med fødeavdelingen i Kristiansund. Den offisielle agendaen til Bunadsgeriljaen var opprinnelig at fødeavdelingen skulle bevares fram til det nye sykehuset står ferdig. Nå er agendaen å bevare hele sykehuset i Kristiansund.

Økonomidirektør Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal har overfor Romsdals Budstikke anslått at det vil koste cirka 40 millioner kroner årlig å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund etter at sykehuset på Hjelset er tatt i bruk. Bunadsgeriljaen har nå forlangt at det utarbeides et detaljert regnestykke, basert på Bunadsgeriljaens egne spesifikasjoner.


Ap i fylket gir ikke opp flertall for fødeavdeling i Kristiansund. Men:

Lite sannsynlig at Ap på Stortinget vil støtte føde i Kristiansund for framtida, mener professor

- Den dagen det nye sjukehuset på Hjelset står klart, er det med en felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal, mener professor Terje P. Hagen.


Økonomidirektøren påpeker betimelig at hvis man prioriterer å opprettholde to fødeavdelinger, betyr dette nødvendigvis at noe annet må prioriteres ned med de økonomiske rammene HMR har i dag. Disse millionene kan selvsagt ikke brukes to ganger. Det innebærer at det ikke bare må utarbeides et detaljert regnestykke over kostnadene, man må også angi hva som skal prioriteres ned.

Fjorårets fødselstall er 420 ved sykehuset i Molde og 336 i Kristiansund. Når fellessykehuset på Hjelset står ferdig vil imidlertid store deler av Nordmøre ha raskere reisevei til det nye sykehuset på Hjelset enn til sykehuset i Kristiansund. Det gjelder bl.a. alle som kommer via rundkjøringen på Bergsøya (E39). Hvis en tredjedel av pasientgrunnlaget i Kristiansund forsvinner som en følge av dette, vil det være igjen anslagsvis 220 fødsler i Kristiansund pr. år, hvis fødselstallene ikke fortsetter å synke slik de har gjort de siste årene.

Et lite utdrag av reisetider til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset illustrerer variasjonen: Fra Midsund: 1 t 16 min (m/ferge), Sunndalsøra: 1 t 01 min, sykehuset i Kristiansund: 48 min, Kanestrøm fergekai: 41 min, sykehuset i Molde: 23 min. Det finnes selvsagt steder i ytre og indre som har mye lenger reisetid til nærmeste sykehus. Men reisetidene alene gir ikke mening uten å angi antall pasienter. At Bunadsgeriljaen ofte stiller opp med årer indikerer at de har et svært snevert fokus på en utvalgt kystgruppe pasienter, ikke hele pasientgrunnlaget. Så ubalansert kan ikke helseforetaket være.


Én fødsel om dagen i Molde og Kristiansund

Vi føder færre - dette sier Jordmorforeningen om følger for føde i Kristiansund

På sjukehusa i Molde og Kristiansund ble det født 56 færre i fjor enn året før. Hver for seg har avdelingene rundt 1 fødsel per dag. Men Jordmorforeningen ser ikke bare på tall som grunnlag for fødetilbud.


For pasienter som bor nær sykehuset i Kristiansund vil altså reisetiden til Hjelset bli 48 minutter, mens pasienter som bor nær dagens sykehus i Molde får en reisetid til Hjelset på 23 minutter, en forskjell i reisetid på 25 minutter. Å beholde fødeavdelingen i Kristiansund gir da ganske store ekstrakostnader pr. fødsel for å spare enkelte av de fødende noen minutter lengre reisevei.

Helsefaglige vurderinger kan ikke legge ensidig vekt på reisetider. Tilbudet til de fødende består av mye mer enn kort reisetid. Kvaliteten i fødselsomsorgen trumfer kort reisevei mener Norsk gynekologisk forening. Dermed kan det tenkes at langt flere enn de som har raskest vei til Hjelset foretrekker å føde ved det nye moderne sykehuset på Hjelset framfor det gamle sykehuset i Kristiansund.

De i helseforetaket som skal prioritere bort annet tilbud for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund må selvsagt se på hele det faglige innholdet av fødetilbudet, ikke bare reisetider. Når Bunadsgeriljaen krever et detaljert regnestykke, så bør dessuten antall fødende og tilhørende sparte reisetider av å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund også inngå. Uten slik informasjon om det viktigste – pasientene – gir det lite mening å bare presentere kostnadene for Stortinget 12. mai. I tillegg må det som nevnt angis hva som må prioriteres bort, pengene kan jo ikke brukes to ganger.


Tirsdag avgjøres fødesaka. Vil snu Ap ved hjelp av 49 damer i bunad og en kjent artist

Bundsgeriljaen med markering utenfor Stortinget. Har fått Helene Bøksle med på laget.


Bunadsgeriljaen håper å mønstre 49 bunadskledde foran Stortinget, en for hver av Aps stortingsrepresentanter. Det var Ap som i sin tid besluttet fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, og Bunadsgeriljaen forsøker nå å presse Ap til helomvending. At Ap er målet har Asmund Kristoffersen forklart, som var talsperson for Arbeiderpartiet i Stortinget i bl.a. sykehussakene i en årrekke, og også saksordfører for sykehusreformen som ble vedtatt i 2001. Han understreker den fatale tillitssvikten Ap på Nordmøre er i ferd med å havne i, og de konsekvenser dette kan få for Ap sin oppslutning. Dette er ikke legitime momenter i sykehussaken, det minner tvert imot på korrupsjon.

Professor Terje P. Hagen ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo sier til Romsdals Budstikke «Jeg tror det blir mangel på helsepersonell framover, det vil også gjelde jordmødre. Dette er det viktigste argumentet for å lage én fødeavdeling.»

Denne mangelen på helsepersonell bekrefter også Kristiansund kommune overfor Tidens Krav, som kunngjør at kommunen innfører tiltak i form av økt lønn for å ansette nye sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger/sosionomer og jordmødre. Kommunikasjonssjef Tore Lyngvær viser til at rekrutteringsproblemet ikke er spesielt for Kristiansund, men noe som alle kommuner sliter med. Dette omfattende problemet kan verken Bunadsgeriljaen eller helseforetaket ignorere, ei heller stortingspolitikerne.

Nok er nok. Nytt sykehus har vært planlagt siden 80-tallet og har vært stoppet ofte nok nå. Om ikke Bunadsgeriljaen på Nordmøre har skamvett nok til å forstå dette, så bør i det minste politikerne på Stortinget forstå. Den lavkonjunktur som dagens pandemi har skapt gjør det meget gunstig å sette i gang dette store prosjektet nå. Istedenfor å forlenge den hatefulle sykehuskrigen på ubestemt tid har Stortinget dermed en gyllen mulighet 12. mai til å sette et endelig punktum.

Rasmus Rasmussen, Molde