LESERINNLEGG

Tinghus, rettssikkerhet og kompetansearbeidsplasser

Jenny Klinge skriver i sitt innlegg i Romsdals Budstikke 4.mai at tingrettene i Molde, Kristiansund og Volda nå vil bli avdelingskontor under tingretten i Ålesund. Det er ikke riktig. 

Romsdal tingrett  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Meninger

Regjeringen har ikke foreslått å legge ned noen tinghus. Det regjeringen har foreslått, og som er i tråd med domstolkommisjonens anbefalinger, er å endre rettskretsene slik at de omfatter et større geografisk område, og omfatter flere tinghus.I dag er det store forskjeller i kapasiteten og saksbehandlingstida hos tinghusene. Formålet med regjeringens forslag er å øke fleksibiliteten, slik at sakene lettere kan fordeles mellom tinghusene. Også Riksrevisjonens rapport har påpekt at dagens struktur bidrar til lengre saksbehandlingstid. Forslaget om større rettskretser er en nødvendig oppfølging av dette.

Solveig Schytz, Stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Venstre  Foto: Sveinung Bråthen

Større rettskretser bidrar til at sakene ikke må gå for èn bestemt domstol, men kan flyttes til domstolen som er lokalisert i nærheten. En bedre fordeling av sakene innenfor en større rettskrets vil gi raskere saksbehandling.

Sakene som kommer til domstolene i dag blir også mer og mer kompliserte og komplekse, og fagkompetansen til dommerne blir viktigere.

Større rettskretser vil gi økt bredde i kompetansen, samtidig som det gjør det mulig å spesialisere viktige funksjoner. Denne kompetansehevingen vil komme alle tinghusene og brukerne til gode, siden det legges opp til at dommerne vil kunne dømme ved alle tinghus innenfor rettskretsen. Og det er altså dommerne som skal reise mellom tinghusene, ikke brukerne.

Helge Orten, Stortingsrepresentant for Høyre.  Foto: Richard Nergaard

Domstolloven slår fast at tingrettene skal ha en forsvarlig og hensiktsmessig ledelse eller administrasjon. Det både forventer og krever vi at domstoladministrasjonen følger opp på en god måte som ivaretar behovene i hele rettskretsen.

Tinghusene i Norge står overfor store investeringsbehov og vi må sikre at ressursene brukes riktig. Når regjeringen ikke følger domstolutvalgerts anbefalinger, men understreker at alle tinghus skal bestå og vil forskriftsfeste at de skal ha en minimumsbemanning så er det både for å sikre rettssikkerheten i hele landet og kompetansearbeidsplasser i hele landet. Det betyr også at tingrettene må ha lokaliteter som er hensiktsmessig og som ivaretar rettsikkerheten på en god måte.

Det er ikke riktig som Sp hevder at hvis vi lar være å endre noe så blir alt som før. Skal vi opprettholde og øke rettssikkerheten og få ned saksbehandlingstida trengs endringer, fordi forutsetningene er endret.

Helge Orten, Stortingsrepresentant for Høyre

Solveig Schytz, Stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Venstre

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal