Liabonden

Tidsmaskin

Illustrasjon: Mari Watn 

Meninger

Småguten gjekk i lia og tenkte på store og merkelege ting.