LEDER FREDAG 8. MAI

Fortsatt en viktig dag å markere

Frigjøringsdagen: 8. mai 1945 kunne Romsdals Budstikke endelig får skrive fritt. og med det fortelle at nazistene hadde tapt krigen. Faksimile: Romsdals Budstikke 8. mai 1945 

Som kan fortelle hvor brutalt en krig kan ramme.

Meninger

I dag, 8. mai 2020, er det 75 år siden freden kom til Norge. Fem år med okkupasjon var over. Nazismen hadde tapt og litt seinere på sommeren var 2. verdenskrig slutt over hele kloden. I Romsdal og resten av landet jublet folk over at det endelig var fred. Krigen hadde kostet ufattelig i form av lidelse, død og skader. Totalt mener man at 72 millioner mennesker mistet livet i løpet av disse åra. Enten som følge av krigshandlinger eller sult og sjukdom.

Det var opprinnelig planlagt store markering av frigjøringsjubileet i år. Også her i Romsdal. Det satte koronakrisen stopper for. Markeringene blir stort sett digitale, avlyst eller bare for noen få mennesker.

Likevel er det viktig at vi markerer denne dagen. Fortsatt har vi mange tidsvitner blant oss som kan fortelle hvor brutalt en krig kan ramme. Sjøl om Norge var et av landene som slapp unna der verste krigshandlingene, var vi et okkupert land hvor over 10.000 mennesker ble drept eller skadd for livet på grunn av krigen.

Fred og frihet kommer ikke gratis. Under krigen 1940–45 var det mange kvinner og menn som ofret seg. Nazistenes brutale framferd rammet mange. Både sivile og militære. I Molde og Romsdal er det satt opp flere minnesmerker over dem som mistet alt. 8. mai 1945 står igjen som en av de største og viktigste dagene i norsk historie.

Fortsatt skrives det om og forskes mye på krigsårene i Norge. Med nye generasjoner kommer nye innfallsvinkler og andre metoder for å fortelle. Med større avstand kommer også evnen til å se med nytt blikk på deler av historien. Det er viktig.

Etter 2010 markeres 8. mai også som veterandagen. Siden 2. verdenskrig har over 100.000 norske menn og kvinner tjenestegjort i ulike internasjonale operasjoner over hele verden. Vi har mange gode grunner for å fortsette markeringen av 8. mai. Som en frigjøringens og fredens dag, og for å hedre alle som har gjort og gjør en innsats for fred.