LEDER ONSDAG 6. MAI

Fornuftig å stoppe regionreform

KAN SATSE VIDERE: Teatersjef Kristian L. Strømskag er tydelig på at den eksisterende finansieringsmodellen er til det beste for Teatret Vårt.   Foto: Tingh

Det er en riktig beslutning å stoppe de omdiskuterte regionreformen for kulturlivet.

Meninger

Teatret Vårt i Molde var aktørene som pustet lettet ut da det tirsdag ble kjent at regjeringa stopper den omdiskuterte regionreformen for kulturlivet. Kulturminister Abid Raja (V) gjorde det klart at regjeringa har bestemt seg for å ikke gå videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene. I Møre og Romsdal møtte forslaget sterk motstand fra både Teatret Vårt og Operaen i Kristiansund.

Det er positivt at regjeringa valgte å snu i denne saka. Det viser at de lytter til tilbakemeldinger, og våger å snu dersom argumentene er gode nok uten å la det gå for mye prestisje i saka. Det bygger troverdighet, både i denne saka og for kommende reformprosesser. Teatersjef Kristian L. Strømskag ved Teatret Vårt mener at beslutningen er viktig for at teatret kan ha en forutsigbar økonomi og kan satse med det ambisjonsnivået de ønsker.

En fortsatt tredelt finansiering mellom stat, fylkeskommune og kommuner sikrer ifølge teatersjefen at regionteateret kan være med i det nasjonale toppsjiktet innenfor scenekunst og at de også i framtida kan bli regnet med som et viktig teater i Norge. Det er positive signal til et interessert publikum her i fylket.

Den store bekymringen var at kultur skulle bli nedprioritert i en presset fylkesøkonomi. At teater og opera ikke ville nå opp når budsjettet skulle sys sammen. Denne bekymringen bør tas på alvor.

En kan se spor av det samme i debatten om hvordan kulturlivet kommer ut av støtteordningene som er iverksatt etter koronatiltakene. Samtidig ser en i kosituasjonen hvor viktig et variert kulturtilbud er for folk.

Et sentralt argument i kritikken av den foreslåtte regionreformen var at den i liten grad fokuserte på hvorfor en endring av finansieringsmodellen skulle være bra for kulturen. Mange av aktørene lurte rett og slett på hvorfor.

For framtidige prosesser kan det være fornuftig å være tydeligere på hva som egentlig er målet. Det ble aldri helt tydelig i arbeidet med denne kulturreformen.