LESERINNLEGG:

Når velgerne bløffer om sykehus

– I undersøkelser sier velgerne at de ønsker å bevare de små lokalsykehusene. Men når velgerne blir pasienter, avdekkes det at flere og flere drar ut av fylket til større sentralsykehus for behandling.

STEMTE FOR FELLESSYKEHUS: Etter at politikerne stemte for å erstatte de gamle sykehusene i Kristiansund og Molde med et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, er det nå flere av disse politikerne som isteden vil beholde det gamle sykehuset i Kristiansund, skriver sjukehusdebattant Rasmus Rasmussen.   Foto: Marit Heiene

Meninger

Flere spørreundersøkelser og meningsmålinger synes å vise at velgerne foretrekker nærhet, og ønsker å bevare de små lokalsykehusene. Men når velgerne blir pasienter, avdekkes det at flere og flere drar ut av fylket til større sentralsykehus for behandling. Velgerne sier de vil bevare de små lokalsykehusene, men når de selv blir pasienter drar stadig flere av dem mye lenger for behandling, til store sykehus. Skal vi stole på hva velgerne sier, eller skal vi isteden tro på det de faktisk gjør?

Andre lokale meningsmålinger viser at for store deler av Nordmøre ønsker bare 8% å benytte seg av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. De fleste ønsker å benytte enda større sykehus mye lenger unna, i den grad en kan feste lit til hva velgerne sier i meningsmålinger.

Det er ikke bare velgerne som sier en ting, for så å gjøre noe helt annet. Politiske valgløfter har også ofte en tendens til å smuldre bort når tiden for gjennomføring nærmer seg. Fortsatt blir over 10 – 15 år gamle brutte valgløfter hyppig nevnt i sykehuskrigen i vårt fylke. Disse løftene gir politikerne en kortvarig popularitet, men ender opp som en langvarig velfortjent fornedrelse. Etter at politikerne stemte for å erstatte de gamle sykehusene i Kristiansund og Molde med et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, er det nå flere av disse politikerne som isteden vil beholde det gamle sykehuset i Kristiansund.

Bak dette politiske skiftet har Bunadsgeriljaen vært en massiv pådriver. De hevdet de kjemper for å bevare fødeavdelingen ved det gamle sykehuset i Kristiansund fram til det nye fellessykehuset er i drift, fordi nærhet er viktig. Men nå viser det seg at Bunadsgeriljaen egentlig kjemper for å beholde hele det gamle sykehuset i Kristiansund som i dag, ikke bare fødeavdelingen. De ønsker å stoppe byggingen av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Ikke alle er enige i at nærhet for de fødende er avgjørende. Eksempelvis mener Norsk gynekologisk forening at kvaliteten i fødselsomsorgen trumfer kort reisevei. Det samme ser vi i akuttbehandling, der pasientene ikke nødvendigvis sendes til det nærmeste sykehuset, men til det beste sykehuset. Selv om sykehuset i Kristiansund eller Molde er nærmest, så sendes akuttpasienter ofte til Ålesund og Trondheim. Om nærhet er viktig, så burde Bunadsgeriljaen erkjenne at store deler av Nordmøre har raskere vei til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, enn til det gamle sykehuset i Kristiansund.

Under den pågående pandemien har både sentrale og lokale myndigheter frarådet folket å dra på hytta, bl.a. fordi hyttene er lenger unna kapasiteten i den offentlige helsetjenesten. Like fullt er det mange hytteeiere som ikke synes denne avstanden er viktig, og klager på at de ikke får overnatte på sin egen hytte. Nærhet til sykehusene er altså ikke så viktig for disse. Da er det vanskelig å samtidig argumentere for å bevare lokalsykehus med nærhet som begrunnelse.

Heller ikke tidligere redaktør for avisen Tidens Krav i Kristiansund, Tore Dyrnes, synes å mene at et fellessykehus er en dum beslutning. Det var lokaliseringen til Hjelset han mente var dum. Det er en ganske åpen innrømmelse om at et fellessykehus hadde blitt akseptert på Nordmøre om det hadde blitt lagt til Storbakken i Kristiansund.

Målet bør være best mulig tilbud til alle pasientene, ikke flest mulig sykehus. Det er ikke alltid at det er minuttene som er viktigst, det er viktigere å komme til riktig sykehus enn å komme til nærmeste sykehus. Sykehusene er en del av et helhetlig helsetilbud i regionen basert på faglige vurderinger, ikke en politisk lekegrind basert på sneversynt opportunisme. Liv og helse er for viktig til det.

Rasmus Rasmussen, Molde