LESERINNLEGG

Skandaleprosjektet Sjøfronten: Noen ansvarlige må gå!

Ordfører Torgeir Dahl ble intervjuet av RB den 24. november 2015, samme dag som han overrasket opposisjonen med å ta 60 mill. fra Idrettsparken for å realisere Sjøfronten.

Mener noen ansvarlige må gå: «Dimensjonene over denne skandalen er så store at det er bare en naturlig konsekvens: Rett person må erkjenne ansvar og ta sin hatt og gå!» skriver Terje Tovan.  Foto: Kjell Langmyren

Meninger

RB: «Hvor langt kommer dere med 60 millioner gjennom tre år?

Dahl: «Med disse pengene mener jeg vi må kunne fullføre sjøfronten – fra Torget og vestover. Og det bør vi kunne klare i løpet av de tre åra».

Ordføreren la altså til grunn at Sjøfronten 1 skulle være ferdig innen utgangen av 2018, og at regningen skulle bli 60 millioner! Dette ble vedtatt mot stemmene til en samlet opposisjon, og skulle vise seg å være svært løst fundert.

Den 20. april 2017 vedtok nemlig å kommunestyret å bruke inntil 130 mill. kroner på Sjøfronten 1 (Storkaia – Torget), hvorav 95 mill. skulle falle på Molde kommune (skattebetalerne). Resten skulle komme fra andre medinvestorer. I dag sitter vi i det som på godt norsk heter «deep shit» med en regning på 174 mill., altså en sprekk på utrolige 43 mill., eller 33,9 %! Kommunen må nok dessuten dekke hele sprekken alene, og dermed stiger skattebetalernes andel fra 95 til 139 mill., altså en sprekk på fenomenale 46,3%!

Overskridelsene har kommet i flere omganger. At Sjøfront-prosjektene har vært ute av kontroll er nå udiskutabelt. Prosjekteier er kommunedirektør Arne Sverre Dahl. Han skal påse at de sakene som legges fram for kommunestyret, formannskapet og andre politiske organer er forsvarlig utredet, samt at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll. Hans prosjektansvarlige leder er kommunalsjef Eirik Heggemsnes. Hos disse to ligger ansvaret. Som operativ prosjektleder har de leid inn HAMSTO AS.

I dag, den 28. april fikk formannskapet den siste sprekken til behandling, og man fikk høre kommunalsjefens orientering om den siste utviklingen. Allerede i januar kom forvarslene, men først den 4. mars ba han HAMSTO om en statusrapport. Han purret den 14. april. Først den 19. april kom rapporten – fire og en halv måned etter at bekymringen var utløst, og hele seks uker etter at rapporten ble bestilt. Dette forteller en hel del. Det forteller om en stor grad av frakobling fra kommunedirektørens side. Og ikke minst – det forteller om et konsulentfirma som har mistet kontrollen.

I dagens debatt ble vi vitne til en total ansvarsfraskrivelse fra kommunedirektørens og kommunalsjefens side, og ordføreren forsikret om at han ville gå grundig inn i saken. HAMSTO ble regelrett hengt ut og det ble brukt kraftige uttrykk. En pinlig affære! Som skattebetaler krever jeg en grundig ekstern gjennomgang av hele saken, ikke minst av kommunens egen kontroll med prosjektet. Ansvaret overfor skattebetalerne er det som teller. Det ansvaret er det kommunedirektøren som har – ikke HAMSTO. Man sitter også igjen med en beklemmende følelse av at ønsker og vyer for vår kjære by har vært medvirkende til at tøylene (etter hvert) har blitt for løse. Brillene på nesen fikk feil fokus.

Dimensjonene over denne skandalen er så store at det er bare en naturlig konsekvens: Rett person må erkjenne ansvar og ta sin hatt og gå!

Terje Tovan

Gruppeleder og formannskapsmedlem, Borgerlisten 2015 - 2019

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal