LEDER ONSDAG 29. APRIL 2020

En fortjent hyllest av ungdommen

«Statsrådens tale var viktig for å skape forståelse mellom generasjoner.»

TALE SOM TRAFF: Helseminister Bent Høie klarte på en svært god måte å løfte fram betydningen av ungdommens bidrag i koronadugnaden. De unge fortjener en stor takk.Foto: Scanpix 

Meninger

Under en pressekonferanse mandag holdt helseminister Bent Høie en tale hvor han takket ungdommen for sin innsats under korona-tida. Det var på sin plass at helseministeren løftet fram de unges bidrag i kampen mot viruset. Måten han gjorde det på rørte mange, både unge og gamle. De unge har i det stille ofret mye denne våren. Samtidig har de fått begrenset med plass i et nyhetsbilde med sykdomsrapportering og fokus på økonomiske konsekvenser. Derfor var helseministerens varme innlegg en viktig påminnelse.

Skole og fritidsaktiviteter har blitt stengt ned. Nye regler har blitt presentert nær uke for uke, dag for dag. Mange unge har opplevd at drømmer har blitt ødelagt, og at mål må flyttes på. Helseministerens referanser til egen ungdom fikk mange til å tenke seg om. Som ung kan man ha en opplevelse av hastverk, at det er nå det virkelig gjelder. Tar man dette perspektivet er det lett å forstå fortvilelsen mange unge mennesker kjenner på. Samtidig har samfunnet opplevd en storstilt dugnad hvor de unge har deltatt med stor kraft og styrke. Unge mennesker har faktisk satt livet på vent. For det fortjener de takk og forståelse fra omgivelsene.

De varme vårdagene vi nå har opplevd må ha vært ekstra krevende for unge mennesker. Det er nå de vanligvis møtes til russetreff, vårsamlinger og seriestart. Erstatningene er velment, men mangler i stor grad den frihet som gjør at unge mennesker blomstrer. Hverdagen styres av regler, anbefalinger og helsefaglige råd. Mange opplever at det likevel som lærerikt å møte disse utfordringene. I flere sammenhenger har de unge vært forbilder. De viser omtanke, forståelse og innehar en digital kompetanse som er verdifull. Samtidig er det naturlig å oppleve frustrasjon, ensomhet og utålmodighet.

Helseministerens tale var viktig for å skape større forståelse og respekt mellom generasjoner og ulike grupper. Altfor ofte tar samfunnet de voksnes synsvinkel. Denne gangen viste statsråden verdien av å ta en annen synsvinkel, og fikk med det gjennom et viktig budskap. En stor takk til alle unge for deres bidrag.