FRIHELG

Fin sjøfront – til hvilken pris?

Snart ferdig: Samtidig som arbeiderne jobber med å ferdigstille første del av Sjøfronten blir politikerne presentert for en ny ekstraregning. Foto: Øystein Bjerkeland 

Meninger

Sjøfronten i Molde er i ferd med å bli et av disse offentlige byggeprosjektene som dessverre løper løpsk. Onsdag kveld kom nyheten om at en ny kostnadssprekk er meldt til politikerne. Den opprinnelige ramma er nå overskredet med 44 millioner kroner. I de kommende kommunale møtene vil det bli tid for sjølkritikk og refleksjon. Prestisjeprosjektet som i utgangspunktet hadde brei politisk støtte er nå under press. Det skjer på et krevende tidspunkt. Sjøfronten er i ferd med å miste mye godvilje.