LESERINNLEGG

Sjøfronten – en fot i graven…

Sjøfronten i Molde blir mye dyrere enn først anslått.   Foto: Øyvind Brunvoll

Meninger

Atter en gang har det kommet frem at kostnadsrammen for sjøfronten slår sprekker.

20.04.2017 vedtok kommunestyret i Molde Sjøfronten 1 med en kostnadsramme på 130 millioner. Kun Frp sine 4 representanter stemte imot.

Om de siste overskridelsene blir akseptert, vil Sjøfronten 1 ha en totalkostnad på 174 millioner. En økning på 44 millioner kroner i løpet av 3 år! Eller i overkant av 1,2 millioner hver måned!

Hvem er det som er ansvarlig for disse overskridelsene?

Frp vil ikke sitte ukritisk å se at kostnadene for dette blir skubbet over på innbyggerne i Molde kommune.

Frp vil derfor be administrasjonen i Molde Kommune komme med en skikkelig redegjørelse for hvem som har tatt disse beslutningene, og hvorfor det har blitt som det har blitt.

Frp var det eneste partiet, med sine 7 stemmer, som gikk imot igangsettelse av Sjøfronten 2, når budsjett for 2020-2023 ble satt høsten 2019.

For å forhindre at innbyggerne i Molde skal bli belastet med de samme overskridelser der mener jeg det må være betimelig å stille spørsmål om det er rett person som sitter og styrer dette prosjektet!

En kostnadsøkning på nærmere 34% kan vi ikke ta lett på. Det kan ikke være sånn at om et kommunestyre vedtar en utbygging, så kan gjennomføringen gå sin skjeve gang, for deretter å skubbe det over på politikere å vedta nye rammer etter hvert som kassen er tom etter «har man sagt A så må man si B» prinsippet.

Jeg ønsker ikke at dette skal bli en debatt om Sjøfronten, men om hvordan pengene blir brukt, og kontrollen ved gjennomføring av kommunale prosjekter.

Anders Vollan, Leder i Molde Frp

--

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal