LESERINNLEGG

Beklagelse til Kjølmoen og Blindheim

Meninger

Vi vil selvsagt beklage at vi ikke har gitt et ordrett sitat fra Kjølmoen og Blindheim sitt avisinnlegg. Vi burde ha lagt inn hele sitatet, slik vi har gjort for de fleste andre vi har henvist til.

Vi skrev «Fattede vedtak man ikke er enige i, ikke forstår eller mener ikke er godt nok begrunnet, kan man overse.», mens originalutsagnet var «Problemet til lokale myndigheter i deler av landet nord for Dovre er nok nettopp at beslutningene nasjonale myndigheter har tatt så langt ikke er tilstrekkelig begrunnet og tilsynelatende ikke reflekterer realitetene det meste av disse områdene har befunnet seg i. Dermed har flere kommuner, samt Fylkesmannen i Møre og Romsdal, gått inn for virkemidler som delvis strider mot råd fra regjeringa.»Vi har bl.a. brukt begrepet «vedtak», mens referansen burde være «råd». Men essensen er uansett at lokale styresmakter ikke følger sentrale styresmakter. Og det var også poenget til Jan-Erik Larsen, som vi redelig siterte i avsnitt forut i vårt innlegg.

Derimot bommer Kjølmoen og Blindheim når de mener at deres innlegg ikke er relevant som referanse i vårt innlegg med tittelen «Undergraving av vedtak». Spriket mellom sentrale og lokale bestemmelser er jo med på å undergrave de sentrale styresmakter, som jo er utgangspunktet for vårt innlegg.

Det er dessuten på siden av både debatten om sprik mellom lokale og sentrale vedtak - og sykehusdebatten, når Kjølmoen og Blindheim synes å mene det ikke bidrar til å bygge ned motsetninger internt i Møre og Romsdal at vi bruker den fortsatt brennhete sykehuskrigen som et eksempel på undergraving av vedtak.

Så kan vi alle reflektere over den retorikk som brukes, spesielt når det synes nødvendig å supplere den med at alle står fritt til å hevde sitt syn.

Rasmus Rasmussen og Terje Sundsbø, Molde

--

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal