LESERINNLEGG

Argumenter for egen sak fra de uten bunad

Meninger

Bunadsgeriljaen er harme over at vi, Rasmus og Terje, stiller motivene til jentene Ingrid og Anja i tvil. Disse motivene er vi ikke de eneste som tviler på. Nesten helt fra starten har mange påpekt Bunadsgeriljaens skjulte agenda. Bunadsgeriljaen hevdet da at de kjempet for å bevare fødeavdelingen i Kristiansund fram til nytt fellessykehus er ferdig. Den egentlige kampen er å beholde hele sykehuset i Kristiansund, og stoppe fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, slik som beskrevet av NRK 13.04.2019: «Også helseprofessor Terje P. Hagen ser dei sterke protestane på Nordmøre som eit forsøk på omkamp for å redde heile sjukehuset, ikkje berre fødeavdelinga.»

Ingrid Uthaug og Anja Solvik i Bunadsgeriljaen hevder at Idefaserapporten som Eidsvik skrev, i full fart ble endret. Mener Bunadsgeriljaen at det finnes en ny utgave av denne rapporten, etter at den ble kvalitetssikret av Holte Consulting og styrebehandlet i helseforetaket?

I den rapporten var det ikke inkludert barneavdeling ved fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. Da er det urimelig å hevde at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er blitt noe helt annet enn det folket ble forespeilet, de var jo ikke forespeilet noen barneavdeling.

Det er ikke gitt mandat til å endre funksjonsinnholdet for fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, selv om størrelsen endres. Likevel hevder Bunadsgeriljaen at funksjoner fra dagens sykehus ikke nødvendigvis blir med i et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. Men de kan altså ikke angi hva som eventuelt ikke blir med. Er det slik at Bunadsgeriljaen mener at økt poliklinisk virksomhet/dagbehandling ikke vil påvirke driften om dagens sykehus videreføres, og kun påvirke driften ved et nytt fellessykehus?

Bunadsgeriljaen sier et EVENTUELT nytt fellessykehus, og viser til at prisen fortsatt er for høy og de er usikre på om de klarer å komme «ned dit vi skal være», ifølge prosjektdirektør SNR Johan Arnt Vatnan. Om de hadde lest nøyere ville Bunadsgeriljaen også finne dette: Prosjektdirektøren sa at sjukehusprosjektet på Hjelset "vil sette en ny standard for sjukehusbygging i måten å jobbe på. Vi ligger allerede langt under det som er kostnaden for andre sjukehusprosjekt i Norge."

Dagens pandemi vet vi selvsagt ikke resultatet av enda. Uansett vil det være meningsløst å dimensjonere sykehus, samferdsel etc. ut fra «worst case». Et sykehus stenges ikke av fordi om det er mistanke om at ansatte er smittebærere. Forhåpentligvis kan man ta lærdom av smittevern ved byggingen av det nye sykehuset, som gjør det bedre egnet ved pandemier enn dagens gamle sykehusbygg. Ambulansetjenesten er selvsagt viktig ved en pandemi, men den dimensjoneres jo uansett etter bosetting i forhold sykehusene. Dessuten er ikke nærhet alltid avgjørende i akutte tilfeller, pasientene kan godt ende opp i Ålesund eller Trondheim.


LESERINNLEGG:

Gutta Rasmus og Terje er sinna på kvinnfolk i bunad

Svar til Rasmus Rasmussen og Terje Sundsbø.


Det er en selvfølge, som helseminister Høie (H) sier, at evalueringen først kan gjøres etter at vi er igjennom dette. Men det er ikke en selvfølge at beslutningen fra 2012 da helseminister Støre (Ap) vedtok fellessykehus, dermed skal omgjøres. Tvert imot, det er viktig å få et nytt sykehus ferdig snarest, slik at vi så tidlig som mulig kan stå bedre rustet i framtiden. Og det nye sykehuset kan tilpasses den nye kunnskapen evalueringene av pandemien gir oss. Se uttalelsene til Romsdals Budstikke 31.03.2020 fra Ketil Gaupset, prosjektsjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) i helseforetaket.

Bunadsgeriljaen sier selv deres agenda er å sikre et trygt fødetilbud. De viser til at med fellessykehus blir det lenger reisevei for de fødende, og derved større risiko. Men gynekologene er uenig med bunadsgeriljaen (NRK 16.10.2019) «Nils-Halvdan Morken, leiar i Norsk gynekologisk foreining, synest fokuset på nærleik til sjukehuset har vore for stort i diskusjonen så langt. Kvaliteten i fødselsomsorga trumfar over kort reiseveg, seier Morken.» Innsigelsene fra gynekologene indikerer at agendaen for Bunadsgeriljaen ikke først og fremst er å sikre et trygt fødetilbud, men å stoppe det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal og beholde dagens sykehus i Kristiansund

.


Bunadsgeriljaen fremstår dermed som et redskap for å stoppe fellessykehuset, et fellessykehus som Nordmøre gikk til sykehuskrig for. Som journalist Tore Dyrnes i Kristiansund beskriver, den dummeste sykehusbeslutningen i fylket var lokaliseringsvedtaket i 2014. Beslutningen om fellessykehus for Nordmøre og Romsdal i 2012 kom ikke med på hans liste over dumme sykehusbeslutninger. Når fellessykehuset ikke ble lagt til Kristiansund gjør man alt man kan for å stoppe et nytt sykehus. Det gjør også Bunadsgeriljaen.

Avslutningsvis vil vi presisere at vi ikke er sinna på kvinnfolk i bunad, tvert imot synes vi kvinnfolk i bunad er flott - når den blir brukt riktig. Vi ønsker ikke at andre som er kledd som oss skal bli forsøkt tatt til inntekt for våre synspunkter, det ville vært uredelig.

Rasmus Rasmussen og Terje Sundsbø, Molde.

--

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal