LESERINNLEGG:

Dobbel svikt for Sundsbø/Rasmussen

Meninger

Første bud i en debatt er å gjengi andres meninger korrekt. Andre bud er å forholde seg til riktig kontekst. Dessverre svikter det på begge punkter for Sundsbø/Rasmussen.

I sitt innlegg: «Undergraving av vedtak», avlegger de to oss en liten visitt i en av sine mange leserbrev om Nordmøre og nordmøringer i sykehussaken.
Vi gjengis slik: «Fattede vedtak man ikke er enige i, ikke forstår eller mener ikke er godt nok begrunnet, kan man overse.» Videre brukes denne stråmannen i en større diskusjon om fellessykehuset på Hjelset.

Problemet er at vi aldri har hevdet, eller ment, det Sundsbø/Rasmussen skriver. Vårt innlegg handlet om Koronapandemien og spriket som har oppstått mellom håndteringa på nasjonalt og lokalt nivå. Hovedpoenget vårt er ikke at nasjonal politikk kan eller bør overses, men at den må begrunnes godt hvis den går på tvers av lokale vurderinger. Fellessykehuset var ikke nevnt i det hele tatt.

En kan reflektere litt over hvor hensiktsmessig retorikken til Sundsbø/Rasmussen er for å bygge ned motsetninger internt i Møre og Romsdal, men de står naturligvis fritt til å hevde sitt syn.

Men det må kunne forventes et minimum av redelighet i argumentasjonen.

Per Vidar Kjølmoen, leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti
Kristian Blindheim, nestleder i Vestnes Arbeiderparti

--

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal