LEDER TORSDAG 26. MARS

Uhørt angrep på arbeidsplassene

«40 familier vil bli berørt. Ingen vet hvem.»

Arbeidsplasser fra Molde: Fylkesordfører Tove-Lise Torve og posisjonen sa denne uka ja til å starte prosessen med å flytte arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund.   Foto: RICHARD NERGAARD

40 familier vil bli berørt. Ingen vet hvem.

Meninger

Noe av det viktigste landets ledere og samfunnstopper gjør i den kritiske fasen vi alle opplever rundt koronaviruset, er å dempe frykten og få folk til å engste seg så lite som mulig. Helt fra statsministeren til ledere i kommunene og i bedriftene er det en felles forståelse at nå er det viktigere enn noen gang å opptre slik at tryggheten ikke overskygges av usikkerhet og frykt.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal har i denne situasjonen valgt å sette i gang arbeidet med å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser ut fra Molde. I første fase er målet å flytte 40 arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund.

Timingen kunne ikke vært mer forkjær. Det er ikke pekt på hvilke funksjoner og jobber som skal flyttes fra Molde. Ingen vil si hvem som blir berørt. En slik diffus plan fører naturligvis til at mange ansatte som i dag har Molde som arbeidssted, går i uvisshet om jobbflyttingen kommer til å berøre seg.

40 familier vil bli berørt. Ingen vet hvem. Vedtaket om å starte prosessen med utflytting av ansatte fra Molde er et uhørt angrep på arbeidsplasser i ei tid der samfunnet er i krise.

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik begrunnet forslaget om å starte utflyttingen av fylkeskommunale arbeidsplasser til Kristiansund med en bestilling fylkestinget kom med for to år siden. Administrasjonen har gjort det politikerne har bestilt. Når saka om utflytting av arbeidsplasser fra Molde kom på fylkesutvalgets bord denne uka, er det fylkesordføreren som bestemmer sakslista. Fylkesordfører Tove-Lise Torve gikk i vinter ut med løfte om at 40 arbeidsplasser skal flyttes fra Molde til Kristiansund. Etter dette har landet blitt innhentet av koronasmitte.

Torve valgte likevel å kjøre saka om jobbflytting, og arbeidsplassene skal flyttes allerede til høsten. Flertallet i fylkesutvalget er enig. Ikke er det foretatt risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvensene for fagmiljøene og for vertskommunen Molde er ikke utredet. Det er ikke konkretiser hva fylkeskommunen ser for seg.

Fasiten er skrevet før regnestykket er lagt fram. Å si ja til å starte en følsom prosess på så tynt grunnlag, er sterkt kritikkverdig. Det er en underlig måte fylkesutvalget velger å ivareta fylkeskommunalt ansatte på.