LEDER TIRSDAG 24. MARS

Bankene må sette ned renta raskt

TYDELIG SIGNAL: Norges Bank har redusert styringsrenta to ganger. Bankene har ikke tatt like hardt i. For mange privatkunder ligger renteendringene en måned fram i tid.   Foto: Scanpix

Dette er en helt spesiell situasjon. Det er tydelig at folk trenger hjelp raskt. Det skaper usikkerhet at bankene nøler.

Meninger

Mange norske husstander rammes hardt av koronasituasjonen. På kort tid har over 170 000 nordmenn søkt dagpenger under permitteringer. Det er ventet at dette tallet vil stige ytterligere i løpet av denne uka. Norges Bank har de siste ukene redusert styringsrenta to ganger.

Seinest fredag sist uke da renta ble satt til rekordlave 0,25 prosent. Utfordringen er at de store bankene bare delvis følger etter. Eksisterende lånekunder får ført effekt av kuttene langt uti april.

Statsminister Erna Solberg sa søndag at hun forventer at boliglånskunder nå skal få billigere rente. I løpet av helga har politikere fra flere parti kommet med tydelig kritikk av bankene. Det er spesielt praksisen med å skyve rentekuttene fram i tid som opprører politikerne. Enkelte banker operer med vanlig varslingsfrist på seks uker.

Det er nå folk trenger hjelp, mener Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran. Han får støtte fra tidligere finansminister Siv Jensen (Frp). Hun understreker at raske rentekutt er viktig for at den norske økonomien skal gå rundt.

Dette er en helt spesiell situasjon. Det er tydelig at folk trenger hjelp raskt. Det skaper usikkerhet at bankene nøler, og at flere bruker mer eller mindre normale varslingsfrister. Myndighetene og sentralbanken har med sine tiltak gjort grep for å bedre likviditeten til både bedrifter og private husholdninger.

Skal disse tiltakene få ønsket effekt må de raskere virke for vanlige folk. Redusert boligrente er et viktig grep for at flest mulig skal få endene til å møtes i en krevende tid.

Bankene har kommet med flere ulike tiltak for å imøtekomme sine kunder. Det er bra. Ved god dialog kan så mange som mulig komme gjennom en krevende tid. Både Meglerforbundet og Huseiernes Landsforbund er kritiske til at de store bankene ikke følger Norges Bank sine rentekutt. Pressene mot bankene vil øke etter hvert som effektene av koronasituasjonen blir tydeligere.