LEDER MANDAG 23. MARS

Sjukepleierne står ved frontlinjene

Uvurderlig innsats: Nærmere 4.500 sjukepleiere ved sjukehusa og i kommunenes helsetjenester gjør en innsats det står respekt av i ei tid med koronasmitte. FOTO:   Foto: RICHARD NERGAARD

Sjukepleiernes evne til omstilling fortjener respekt fra oss alle.

Meninger

Sjukepleierne har fått applaus fra mange lokale aksjoner de siste dagene for innsatsen de viser i forbindelse med koronasituasjonen. Applaus er fint som en spontan anerkjennelse, men sjukepleierne fortjener at vi forstår nødvendigheten av dette viktige yrket. I Møre og Romsdal er det rundt 2.500 sjukepleiere som har spesialisthelsetjenesten, altså sjukehusa, som jobb. I tillegg er det oppimot 2.000 sjukepleiere i kommunenes helsetjeneste; de fleste av dem knyttet til sjukeheimer og heimebasert omsorg. Sjukepleierne utgjør et nettverk med andre yrkesgrupper som holder helsevesenet sammen.

Sjukepleierne er med og utgjør frontlinjene i helsearbeidet. Når en virustest tas, utføres oppgaven av en sjukepleier. På helseinstitusjonene, i ambulansen, ved akuttmottaket på sjukehuset, i intensivbehandlingen og i behandlingsforløpet er sjukepleierne i front. For store deler av denne yrkesgruppa handler alt om jobb. Innsatsen som legges ned er imponerende.

Spredningen av koronaviruset stiller helsevesenet på en virkelig tøff prøve. Alle sjukepleierne er opplært i smittevern, for i en kritisk situasjon må sjukepleiere og annet helsepersonell unngå å bli smittet. I sjukehusa flyttes sjukepleiere fra en seksjon til en annen, fra dagavdeling til sengeposter, fra akuttavdeling til intensivavdeling der de sjukeste trenger helsehjelp hvert minutt av døgnet. Når vi ser evnen sjukepleierne har til også å endre arbeidstid og vakter, fortjener den respekt fra oss alle.

Når ekstraordinære situasjoner oppstår, som koronasmitten, blir ansvaret større på den enkelte i hjelpeapparatet. Da dukker også spørsmålet opp om lønn og betaling for ekstra risiko. Den debatten har vi også registrert i Møre og Romsdal. Sjukepleierne er kloke nok til å ikke gå i denne fella.Sjukepleiernes leder sier dette ikke er tida for lønnskamp. Det er vi enig i. Når krisesituasjonen er over, vil det være stor forståelse for å se på utdanning til intensivbehandling, på omfang av stillinger og forhold rundt lønn. Da vil sjukepleierne være blant de gruppene som har gode argumnenter med seg.