LEDER LØRDAG 21. MARS

Trenger gryteklare prosjekt etter korona

KAN GI JOBB TIL MANGE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide kan lose vegprosjektet Lønset-Hjelset gjennom i Stortinget slik at anlegget kan påbegynnes så snart koronasituasjonen er over.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Det vil være klok politikk å starte prosjekt som raskt kan gi jobb til mange.

Meninger

Det går an å få hakeslepp når man leser hvordan ledelsen i Statens vegvesen foreslår for politikerne å bruke penger til vegutbygging i åra fram til 2033. Statens vegvesen er fagetaten som lager beregninger for hvordan samferdselssystemet her i landet skal være og gir råd. Blir det slik Statens vegvesen har foreslått å prioritere, kommer det til å bli langt mellom applausen i Møre og Romsdal. Mange planer er foreslått skjøvet ut i tid, det er de mindre vegprosjektene – for eksempel ny Hjelviktunnel på E136 – som er foreslått startet en eller gang i perioden fra 2022 til 2027. Ett vegprosjekt som ikke er nevnt overhodet i forslaget til Nasjonal Transportplan, er vegen mellom Lønset og Hjelset på E39 i Molde. Denne 9,3 kilometer lange vegen er ikke blant de bundne prosjektene som settes i gang før man går i gang med andre prosjekt etter 2022.

En mulig forklaring på at Lønset-Hjelset-vegen ikke er nevnt fra Statens vegvesens side, er at finansieringsplanen for vegen skulle legges fram for Stortinget i vår. Men så kom koronaviruset og kastet alle planer ut i uvissheten. Det avgjørende spørsmålet Stortinget skal svare ja eller nei til, er om det kan kreves bompenger fra trafikanter som kjører gamlevegen parallelt med en ny E39 mellom Hjelset og Lønset. Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sa nei, mens vi oppfatter dagens samferdselsminister, Knut Arild Hareide (KrF), som ja-mann. Hareide ser sammenhengen mellom ny vegforbindelse og nytt sjukehus på Hjelset. I kommentarene fra Statens vegvesen til NTP står det at det kan gjøres beregninger for bom på sideveg der det er avgjørende for finansieringen. Vi håper Stortinget er enig.

Det er helt naturlig at korona-situasjonen tar oppmerksomheten for tida. Men så snart smitterisikoen er over og vi skal tilbake til hverdagen, vil det være behov for å komme i gang med nye prosjekt. Bygging av vegen Lønset-Hjelset til rundt 1,4 milliarder kroner er et slikt prosjekt, og anleggsarbeidene kan startes før jul i år. Det finnes flere prosjekt som Lønset-Hjelset, for eksempel utbedringer av E136 i Romsdalen. Gryteklare prosjekt som vegbygging vil være gull verdt for å få opp aktiviteten. Når de mest akutte krisepakkene er vedtatt, vil det være klok politikk å starte prosjekt som raskt kan gi jobb for mange.