LEDER FREDAG 6. MARS

Ikke undervurder egen innsats!

Gjør en forskjell: Ny forskning viser at plastrydding gir gode resultat, om minsker søppelet langs strendene våre.   Foto: Privat

Økt engasjement har gitt økt handlekraft.

Meninger

I diskusjonene om klima og miljø dukker det ofte opp argumentasjon om at den enkeltes innsats har liten betydning. At det vi gjør som enkeltmennesker, vil monne lite i den store sammenheng. Men det stemmer ikke.

Etter at kvalen skylte i land med plast i magen, gikk nordmenn mann av huse for å rydde plast langs kysten vår. Over hele landet ble det arrangert plastrydding, både i offentlig og privat regi. Kvalen med 30 plastposer i magen gjorde mer for miljøholdningene enn noen annen kampanje, mente en kommunikasjonsrådgiver.

En ny undersøkelse fra Universitet i Bergen, et år etter kvalens død, viste at mange nordmenn så på plast som et miljøproblem. I 2015 svarte 2,5 prosent at de tenkte på plast når de fikk spørsmål om hva de forbinder med ordet «miljøproblemer». I 2018 hadde andelen økt til hele 45 prosent.

Økt engasjement har gitt økt handlekraft. Aksjonen «Hold Norge Rent» fikk over 100.000 plastplukkere med på dugnaden. En NRK-undersøkelse viste at 25 prosent av befolkningen plukka plast.

Gledelig nok gir den store dugnadslysten veldig gode resultat for nærmiljøet vårt. Forskere har sett på mengden søppel langs strendene og funnet oppsiktsvekkende tall. Den totale mengden søppel som kommer inn per 100 meter strand har blitt redusert med 25 kilo på strender som ble undersøkt i Lofoten.

Det er selvfølgelig ikke slik at strandrydding fjerner det enorme problemet med plastforurensing i verdenshavene. Mye av forurensingen i sjøen kan ikke bare ryddes bort, men krever helt andre virkemidler.

Likevel er det gledelig å se at enkeltmenneskers innsats kan gjøre så mye. Vi tror også at eksempelets makt er viktig. Er du med å rydde strand. vil du også være opptatt av at plast og annen forurensing ikke skal ende opp i naturen.