LEDER ONSDAG 4. MARS

Nå må tingretten få nye lokaler

Ønsker fortgang: Stortingsrepresentant Helge Orten (H) ønsker at det skal bli fortgang i arbeidet med å skaffe tingretten i Molde nye lokaler.   Foto: Richard Nergaard

En offensiv tilnærming med ny leie-avtale i Molde vil skape trygghet.

Meninger

Regjeringa ønsker å opprettholde alle de fire rettsstedene i Møre og Romsdal. Dette er svært viktig for Molde, og overordnet en klok avgjørelse. Kanskje er avgjørelsen også et signal om at regjeringa nå begynner å se andre løsninger på sentraliseringsspørsmål. I fjor høst kom Domstolutvalget med et forslag om å redusere antall tingretter fra 60 til 22. Forslaget ble møtt med bekymring, spesielt i distriktene. Et utvidet samarbeid mellom domstolene i hver rettskrets virker langt mer fornuftig. Slik kan man ivareta en viktig infrastruktur samtidig som man utvikler alle rettsstedene.

For Romsdal tingrett har uvissheten gått utover alle brukerne. Nå som regjeringens marsjorde fra regjeringa er på plass er det neste steget å intensivere arbeidet med å finne egna lokaler i Romsdal. Over tid har tingretten levd under uegna lokaler som skaper usikkerhet og uheldige situasjoner. En slik situasjon kan ikke vedvare. Det er også beklagelig at uegna lokaler har blitt brukt som et argument mot Molde i den pågående utredningen.

Samtidig møter forslaget fra regjeringa reaksjoner. Mens ordfører Torgeir Dahl (H) mandag beskrev situasjonen som en seier for Molde er varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) mer skeptisk. Gangstad frykter at forslaget innebærer at sorenskriveren forsvinner fra den lokale domstolen i Molde, og at Romsdal ikke lenger blir en sjølstendig tingrett På riksplan har flere opposisjonspolitikere advart mot at forslaget kan føre til en gradvis nedbygging. Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) frykter det hun kaller en «sniknedlegging».

Norge trenger lokale tingretter. Det er viktig for å opprettholde en infrastruktur som sikrer størst mulig grad av likebehandling, og at det er juridisk kompetanse utenfor de store byene. Samtidig er det riktig å legge opp til mer samarbeid mellom rettsstedene. Det kan være effektivt, og styrke fagmiljøene. For Romsdal tingrett vil spørsmålet om lokaler være av stor betydning for framtida. En offensiv tilnærming med ny leieavtale i Molde vil skape trygghet og feie tvil til side.