LEDER TIRSDAG 3. MARS

Enkle tiltak av stor betydning

Følger situasjonen: Statsminister Erna Solberg understreker verdien av enkle tiltak mot smittespredning. Samtidig oppfordrer hun til solidaritet.   Foto: NTB Scanpix

Alle store arbeidsplasser bør ha en beredskapsplan.

Meninger

Den raske spredningen av koronaviruset skaper bekymring. Folkehelseinstituttet gikk søndag ut med tall som viser at 19 personer har testet positivt på koronavirus i Norge. Alle har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. Mandag ble det kjent at fem personer fra Romsdal er satt i karantene. Disse er isolert til prøvesvar foreligger. Det er viktig at vi tar dette på alvor, samtidig som det også er viktig at vi ikke «overdramatiserer» situasjonen, sier kommuneoverlegen i Molde.

Rundt om i landet har det blitt satt i verk en tiltak for å unngå smittespredning. I Molde fikk alle ansatte i helsevesenet en e-post søndag. Der ble det gjort klart at alle som har oppholdt seg i områder med vedvarende spredning av koronavirus skal være heime fra jobb i 14 dager etter heimkomst. Ordningen har tilbakevirkende kraft. De som har symptomer oppfordres til å kontakte lege over telefon. Slike enkle tiltak kan være viktige for å hindre videre spredning. Legeforeningen har understreket at et av de viktigste tiltaket er å oppdage mulige tilfeller tidlig, teste dem og isolere dem heime eller i sjukehus.

Mange spør nå om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Det er naturlig at et slikt virusutbrudd skaper bekymring. Bevisstheten som bli skapt, blant annet gjennom medieoppslag, er viktig for å øke oppmerksomheten blant folk. Folkehelseinstituttet (FHI) er en viktig kilde til informasjon, både om reiser og tiltak som kan iverksettes på arbeidsplasser og samlingspunkt. Reiserådene oppdateres løpende. Dette er råd som bør følges av privatpersoner og bedrifter. Alle store arbeidsplasser bør lage en beredskapsplan som også inneholder forebyggende tiltak. Informasjon om enkle tiltak er viktige påminnelser i hverdagen.

Dessverre er det slik at det alltid er noen som spiller på frykt i en slik situasjon. Virusutbruddet er ikke en situasjon som bør utnyttes for å tjene penger eller oppslutning. Igjen er kildekritikk og faktasjekk viktig. Statsminister Erna Solberg understreket noe svært viktig da hun søndag oppfordret alle til å vise solidaritet med samfunn som er mer sårbart enn vårt eget. Derfor er tilskudd til vaksineforskning av stor betydning.