Ny start for sjukehusbygg og ledelse

Ny utforming av nybygget: Slik ble skissene for det nye akuttsjukehuset på Hjelset vist fram sist uke. Innflytting er planlagt før jul 2023.   Foto: Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal

Fagmiljøene ved de to sjukehusa trenger å bruke tida godt fram til innflytting.

Meninger

De første skissene for hvordan det nye fellessjukehuset på Hjelset kan bli seende ut, ble vist fram for styret i helseforetaket sist uke. Skissene viser at bygget er tegnet om til å bli et mer funksjonelt bygg, i den forstand at det blir ikke så mange og lange korridorer og føringsveger.

Kontor er flyttet til et annet bygg, tekniske rom redusert og parkeringskjeller sløyfet. Arealet er tatt ned fra rundt 70.000 kvadratmeter til rundt 55.000 kvadratmeter. Planleggerne holder fast på tanken om at pasientrom skal ha dagslys inn. For innbyggerne er det viktigst at sjukehusbygget bygges slik at personellet får de beste mulighetene til å gi pasientene så god helsehjelp som mulig.

Det er betryggende at styreleder Johan Arnt Vatnan i prosjektstyret så klart understreker at sjøl om sjukehusbygget tegnes om, skal det ikke være færre sengeplasser og pasientrom.

Alle funksjonene som hører til et fullverdig akuttsjukehus, skal ha plass i nysjukehuset. Denne presiseringen bør være kraftig nok til at rykter og synsing om nedbygging og nedskalering av sjukehuset på Hjelset, kan parkeres. Sammen med det medisinske senteret i Kristiansund skal akuttsjukehuset gi befolkningen i Romsdal og på Nordmøre helsehjelp i toppklasse.

Går byggeprosessen som den skal, er det bare tre og et halvt år før innflyttingen i nybygget på Hjelset starter. Vi oppfatter signalene fra tillitsvalgte i Kristiansund og Molde som positive til å samarbeide tettere. Fagmiljøene ved de to sjukehusa trenger å bruke tida fram til innflytting i nysjukehiuset godt.

De må lære å kjenne hverandres tenkemåter, prosedyrer og rutiner for å bli samkjørt. 1. mars fikk Molde sjukehus og Kristiansund sykehus endelig hver sin stedlige leder som skal ha ansvar for avdelingene medisin og nevro, kirurgi og akuttmedisin, sengepostene og akuttmottaket.

Åge Austheim i Kristiansund og Georg N. Johnsen i Molde kjenner hverandre, og snakker godt sammen. Samarbeidsvilje betyr en god start for å bygge en felles kultur. De to klinikksjefene blir viktige bidragsytere og motivatorer når fagmiljøene skal nærme seg hverandre og bli et godt lag til pasientenes beste.