LEDER FREDAG 28. FEBRUAR

Riktig å styrke etterforskningen

«Misbruk og overgrep har fortsatt i et urovekkende stort omfang. »

Avslørte overgrep: Politiets prosjekt som «Dark room» og «Operasjon Jupiter» har avdekket grove overgrep mot barn de siste åra.   Foto: Illustrasjon: Politiet / NTB scanpix

Misbruk og overgrep har fortsatt i et urovekkende stort omfang.

Meninger

Politiet i Vest skal likevel styrke Dark Room-etterforskningen, som avdekket en av norgeshistoriens største overgrepssaker. Siden 2015 har «Dark Room» avdekket en rekke grove overgrepssaker mot barn, både i Norge og i utlandet. Mange personer har blitt siktet, tiltalt og dømt i sakene som ble rullet opp.

Kriminaliteten har vært karakterisert som svært grov, med bilder og video av grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder. I noen tilfeller også fysiske overgrep. Politiet avslørte chatter i flere aktive nettverk på det såkalte «mørke nettet», steder på internett der aktører fram til da har kunnet opptre anonymt og uten å bli oppdaget.

Bare for noen dager siden ble to menn dømt til 19 år og 16 års forvaring i Gulating lagmannsrett, for et stort antall overgrep mot barn i alderen 10 måneder til 15 år. Sakene har vært etterforsket som en del av operasjon «Dark Room».

På det meste har om lag 20 politifolk jobbet med sakene. Seinhøstes 2018 var kun fem etterforskere og to ledere igjen, skriver avisa Bergens Tidende. Tallene på saker falt fra 2017 til 2018, og videre i 2019. Nå skal etterforskningsstaben styrkes igjen, med 15 nye stillinger, og 20 av de 22 skal være på plass fra 1. april i år.

I slutten av 2016 satte politiet i Møre og Romsdal i gang «Operasjon Jupiter», et tilsvarende prosjekt som «Dark Room» i Bergen. I løpet av prosjektarbeidet ble over 80 overgripere identifisert.

Ett av tre anmeldte seksuallovbrudd i Norge gjelder barn. Misbruk og overgrep har fortsatt i et urovekkende stort omfang. Digitaliseringa av samfunnet har økt mulighetene for overgripere. For å bekjempe slik kriminalitet, må etterforskningen videreføres og styrkes. Vi vet at dette er krevende for politiet, og at det i perioder går utover andre oppgaver etaten er pålagt og vil prioritere. Men omfanget i disse to prosjektene har vist at det er nødvendig.