LEDER ONSDAG 26. FEBRUAR

Urovekkende mobbetall i Molde

«Grunnskolen og arbeidet mot mobbing er områder som bør prioriteres opp.»

KLAR BESKJED TIL MOLDE: Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) ber Molde kommune vurdere om det kan gjøres mer i kampen mot mobbing.   Foto: Scanpix

Grunnskolen og arbeidet mot mobbing er områder som bør prioriteres opp.

Meninger

Tirsdag la Utdanningsdirektoratet fram resultatene fra Elevundersøkelsen 2019. Dette er en av de viktigste nasjonale kartleggingene av mobbing blant ungdom. Tallene viser hvor stor andel elever som har svart at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen 2–3 ganger i måneden.

Årets undersøkelse viser at Molde har den høgeste andelen mobbing på sjuende trinn sammenliknet med de fem største kommunene i fylket. Dette er urovekkende tall.


Nye mobbetall fra Elevundersøkelsen viser negativ utvikling for skolene i Molde og Rauma

– Molde må vurdere om det må gjøres mer

På sjuende trinn i Molde og Rauma er det stadig flere som sier de blir mobbet.

Bekymret over negativ endring i Molde

De nye mobbetallene for skolene i Molde vekker bekymring både hos politikere og fagfolk.


Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) er bekymret for utviklinga og oppfordrer Molde kommune til å vurdere om det kan gjøres mer i kampen mot mobbing. Dette er en oppfordring som kommunen bør ta på stort alvor. I første omgang må man få på bordet en skikkelig kartlegging av utviklinga, og mulige årsaker. Skolene jobber etter en nullvisjon.

Når over åtte prosent av elevene på 7. trinn svarer at de opplever mobbing er det klart at det er langt fram. At det for trinnet er en økning sammenliknet med 2018 gjør situasjonen ytterligere alvorlig.

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd (OKV) bør se på denne saka i neste møte, som er i midten av mars. Den økonomiske situasjonen i skolen i Molde har over tid vært anstrengt. Grunnskolen og arbeidet mot mobbing er områder som bør prioriteres opp. Denne undersøkelsen bør ikke forklares som et unntak, til det er funnene for urovekkende. Mobbing har store konsekvenser for dem som opplever dette. Skolen er et sted hvor barn og unge skal føle seg trygge. Elevundersøkelsen er et nasjonalt verktøy som bør tillegges vekt.

I Rauma kommune ble det slått alarm etter framleggelsen av Elevundersøkelsen. Der var tallene enda mer bekymringsfulle enn i Molde. Også i Rauma er problemene størst på 7. trinn. Kommunestyret vedtok sist uke at det skal ansettes en person som kun skal jobbe med å bekjempe mobbing i skolen.

Det er vanskelig å si hvordan et slikt tiltak vil virke, men politikerne i Rauma fortjener ros for at de umiddelbart tok tak i rapporten og samlet seg om et konkret tiltak.