LESERINNLEGG

Dahls maktmisbruk i Raudsandsaken

Tilsvar til svarene fra Torgeir Dahl av 11. februar i Romsdals Budstikke

FOR RØDT: Morten Walløe Tvedt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

Hvis ordfører Dahl og statssekretær Nakken mener at dette er vanlig saksbehandling, står det virkelig dårlig til med kunnskap i Høyre om hva som er lov og ikke lov i forvaltningen.


Reagerer sterkt på ordførerens melding til statssekretæren:

– Deponisaka en verkebyll i kommunestyret

En sms fra ordfører Torgeir Dahl til statssekretær Heidi Nakken med tema Raudsand, har skapt sterke reaksjoner i opposisjonen.


Det foreligger en serie av situasjoner hvor Dahl har forsøkt å forhindre Molde kommunestyre i å behandle saken om reguleringsplanen for Raudsand. Det å sende SMS til en nyutnevnt statssekretær som han kjenner fra før, er bare det siste av en serie handlinger for å unngå at Molde kommune skal behandle denne saken.


Dahl avviser kritikken: – For meg handler saken om mitt ansvar som ordfører! 

Mener sms til statssekretæren er uproblematisk - og avviser anklager om maktmisbruk.


Ubesvarte spørsmål omkring SMSen fra Ordfører Dahl

Nakken mener dette er helt uproblematisk. Mitt spørsmål til Nakken ville være om det har vært ytterligere kontakt mellom Dahl og henne fra lørdag 25. januar til i dag da meldingen ble kjent.

Deponisaka: Romsdals Budstikke 12. februar 2020  Foto: Romsdals Budstikke

I en epost fra administrasjonen i Molde kommune svares det at ordføreren journalført SMSen først torsdag 11. februar. Nakken sendte meldingen til journalføring den 28. januar altså har ordfører Dahl sent meldingen mellom 24. januar (som er dagen Nakken ble utnevnelsen til statssekretær) og den 28. januar. Hvorfor ventet ordfører Dahl til den 11. februar med å journalføre meldingen i Molde?

Vi lurer også på hvorfor ordfører Dahl unnlot å informere kommunestyret i møtet den 6. februar om kontakten med og om informasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi krever svar fra Dahl om hvorfor han brukte mer enn 14 dager på å journalføre meldingen. Og vi lurer videre på hvorfor meldingen ble journalførte nettopp samme dag som han gav sitt svar om saken til Romsdals Budstikke?

I kommunestyret sa Dahl at han praktiserer mer-offentlighet. Det å bruke kommunikasjonsmidler som ikke automatisk blir en del av journalen, for så å vente til noen finner ut om kommunikasjonen til han loggfører, indikerer at ordføreren ikke har vært opptatt av meroffentlighet her.

Den 6. februar sendte Rødt krav om innsyn i kommunikasjonen mellom Dahl og Veidekke. Vi bad også om innsyn i kommunikasjon mellom Dahl og den tidligere politiske ledelsen i Departementet. Vi har ikke mottatt noen slik informasjon, ei heller fått noen indikasjon på hvor lang saksbehandlingstiden for dette kravet vil bli.

Forsøk på å unngå å behandle saken

Innholdet i meldingen fra ordføreren er problematisk: «Når blir saken formelt avgjort. Saken ligger som en verkebyll i kommunestyret. Vi trenger avgjørelsen nå. Nytt kommunestyremøte den 6. februar. Da må saken være avklart. Greier dere det? Torgeir»

Ordføreren ikke sier noe om resultatet i saken. Det er heller ikke en del av Rødts kritikk. Å lobbyere mot Departementet for å oppnå at de treffer avgjørelsen som vil vingeklippe myndigheten til Molde kommunestyre bryter med forvaltningsskikk fra en ordfører.


Statssekretær Heidi Nakken:

– Helt vanlig og uproblematisk

Heidi Nakken opplyser at hun får mange meldinger av samme typen som den fra Torgeir Dahl.


At ordfører Dahl selv mener at det haster med å få en avgjørelse indikerer at han vet at Molde kommunestyre har myndighet til å omgjøre planen frem til Departementet treffer sin avgjørelse. Notatet fra Kommuneadvokaten, gjengitt av kommunedirektøren, handler om svar på et annet spørsmål enn det som er tilfellet i vår sak. De referer til at en kommune ikke KAN fastsette en reguleringsplan i strid med innsigelsene mens den ligger hos departementet. Men de kildene han anfører handler ikke om omgjøring av reguleringsplanen. Det samme synet på omgjøringsadgangen legger juridisk direktør i Veidekke til grunn i epost til KMD av 17. desember 2019. Rødt har påpekt at Molde kommunestyre har hatt slik omgjøringsadgang siden vi ble konstituert i oktober. Professor Hans Chr. Bugge som skrev Plan- og bygningsloven har bekreftet at Molde kommunestyre har myndighet til å oppheve planen og få den tilbake fra Departementet.

Å avskjære behandling i Molde kommunestyre ville være Høyre i gamle Nesset kommune sitt drømmescenario. Å få saken avgjort og dermed unngå ny behandling i Molde kommunestyre vil gjøre at det blir nesten umulig å stanse planene om nasjonalt deponi på Raudsand. Arild Smed Svensli (H) sa fra talerstolen i kommunestyret 6. februar at hvis han visste at kommunestyret ville diskutere reguleringsplanen, hadde det ikke blitt noen kommunesammenslåing. Meldingen fra ordføreren forsøker å avskjære at hans eget kommunestyre skal debattere saken.

Nakken har fulgt reglene om at slike meldinger skal sendes til journalføring. Rødt spør statssekretæren om hun har fått mange slike henvendelser om Raudsand gjennom disse ukene? I e-innsyn ligger det enda en melding som er journalført samme dagen som meldingen fra ordføreren:

Å hoi! Så bra. Håper at reguleringsplanen på Raudsand blir ferdig en av dagene. Hiim lovte oss planen før jul. Sylvi og FrP sørget for at den skulle bli behandlet av statsråd. Det var før regjeringsskiftet. Nå håper vi departementet og statsråden selv kan vedta planen. Det er tross alt en reguleringsplan og ikke et ja til gjenvinningsanlegg. Det er det andre myndigheter som avgjør. Begynner å bli passende oppgitt over hysteriet rundt giftdeponi. Regner med at du får noen telefoner... Det som er klart er at Molde Høyre står samlet i denne saken. SV, Rødt, FrP, KrF og Sp er med enkelte unntak imot. V og nesten hele Ap er for.

Det er varslet omkamp i saken i kommunestyret den 6. Februar. Usikker på utfallet. Det beste hadde vært om vi fikk en avgjørelse før den tid.

Ha en hyggelig aften

Vi i Rødt lurer på fra hvem som har sendt denne meldingen. Den ble journalført samme dag som en melding fra «Torgeir». Hvorfor har statssekretær Nakken unnlatt å ta med informasjon om avsender i journalføringen?

I Romsdals Budstikke uttaler både ordfører Dahl og statssekretær Nakken at dette er helt vanlig og uproblematisk. Hvis ordfører Dahl og statssekretær Nakken mener det, står det virkelig dårlig til i Høyre med forståelsen av rettslige rammer for politikken.

Morten Walløe Tvedt, Lagleder i Rødt Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal