LEDER FREDAG 14. FEBRUAR

Rødt lys for lakseoppdrett

Næringa må ta et kollektivt ansvar skal det bli bedring.

Må redusere: Oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal får rødt lys og må redusere på produksjonen.   Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Næringa må ta et kollektivt ansvar skal det bli bedring.

Meninger

Regjeringa har bestemt at produksjonen i to lakseoppdrettsområder må reduseres på grunn av lakselus. Produksjonen av laks må reduseres med seks prosent i Nordhordland til Stad i Vestland (sone 4) og Stad til Hustadvika i Møre og Romsdal (sone 5) på grunn av for mye lakselus i områdene. – Vi vil nå for første gang redusere produksjonskapasiteten i disse områdene for at villaksen skal få bedre forhold, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ordningen med «trafikklys» for oppdrettsnæringa ble innført høsten 2017. Daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) presenterte nyheten under Sjømatdagene i Stjørdal tidligere samme år. Men naturvernere og villaksens forkjempere mente – og mener – at tiltaket ikke er kraftig nok inngripen.

Trafikklysene skal ut ifra fargekodene grønt, gult og rødt si noe om kapasiteten i oppdrettsanleggene og hvilken påvirkning de har på miljøet rundt seg, først og fremst med tanke på lakselus. Kysten ble delt inn i 13 oppdrettssoner.

Hvis mindre enn ti prosent av utvandrende lakseyngel dør på grunn av mye lakselus, får området grønt lys for ytterligere vekst. Dør mellom ti og 30 prosent av yngelen, blir det gult lys og nullvekst. Dør over 30 prosent av villaksyngelen, blir det rødt lys. Da skal i utgangspunktet oppdrettsvolumene reduseres.

Oppdrettsnæringa mener at ordningen med trafikklys i soner skjærer alle over en kam, uavhengig av hvor miljøriktig det enkelte anlegg måtte drive sin virksomhet. Det er for så vidt et godt argument og kollektiv straff er uheldig. Vi forstår frustrasjonen det kan skape for den enkelte bedrift.

Likevel er det ingen tvil om at næringa må ta et kollektivt ansvar skal det bli bedring. Lakselus og en del andre trusler fra oppdrettsanlegg kan være med å utrydde villaksen. Det er dårlig reklame for en bransje som allerede må tåle kritikk for sin uheldige miljøpåvirkning. Havbruk blir ei viktig næring for framtida, men det betyr også et betydelig samfunnsansvar.