LEDER TORSDAG 13. FEBRUAR

Viktig varsel om ekstremvær

«En påminnelse om hvor viktig varsling og beredskap er i et værutsatt land.»

Ekstremt høgt: Men få skader. Stormfloa mandag og tirsdag var rekordhøg, men heldigvis var det begrenset skadeomfang.   Foto: Bjørn Brunvoll

En påminnelse om hvor viktig varsling og beredskap er i et værutsatt land.

Meninger

En historisk stor flo har passert kysten vår de siste dagene. Kombinasjonen av flere værfaktorer gjorde at Meteorologisk institutt varslet ekstremvær med rødt farevarsel. Den store floa fikk navnet «Elsa». Det var den andre store floa i år, «Didrik» passerte i midten av januar.

Varsel om ekstremvær er et viktig redskap myndighetene har for å bidra til å redde liv og eiendom når uvær rammer. Ekstremværvarsel fikk en ny betydning etter Nyttårsorkanen i 1991. Lærdommen fra den stormen ble en påminnelse om hvor viktig varsling og beredskap er i et værutsatt land.

Stormfloa «Elsa» gjorde ikke så stor skade, og i hvert fall ikke sammenliknet med Nyttårsorkanen. Men varselet var likevel riktig. Flere steder ble det satt vannstandsrekorder eller nesten tangering av tidligere stormfloer. I sum ble det også en del kostbare skader.

Men vi hadde også flaks denne gang. Været langs kysten mandag og tirsdag var gunstig. Hadde vi samtidig hatt kraftig vind og store bølger kunne skadeomfanget blitt enormt med så høg vannstand.

Påstander om at slike varsel er «å rope ulv, ulv» er feil. Alle som var ute og så floa på sitt høgeste tirsdag, vet at med dårlig vær kunne det ha blitt riktig ille. Flere steder ble skadene også minimale takket være at varselet ga tid til forebyggende arbeid.

Siden 1990-tallet har antallet storm- og springfloer økt kraftig. En enkelt stor flo eller et ekstremvarsel betyr ikke klimaendringer. Men stadig hyppigere stormer, flommer og veldig høgt havnivå forteller at vi er på veg dit forskeren har pekt i årevis.

Resultatet av klimaendringene stiller krav til kommuner og stat. Når vi oftere opplever storm og havnivåstigning, vil det være en fare som vi må ta med i beregninga med framtidige utbygginger. Hvordan klimaendringene vil påvirke oss er ingen fastsatt vitenskap, men vi vet at det vil være viktig med gode varslingssystemer.