LESERINNLEGG

Frp i opposisjon – mot Ålesund sykehus?

« Mens Ove Økland i Ålesund er bekymret for kostnadene med doble funksjoner, ønsker Frp nå å øke doble funksjoner i Kristiansund betraktelig.»
Meninger

Ove Økland, bystyrerepresentant for Ålesund Arbeiderparti, tidligere avdelingssjef ved barneavdelingen ved Ålesund sykehus, skrev 16. august 2017:

«Helse Midt Norge har slått fast, sist ved vedtaket om nytt sjukehus på Hjelset, at Ålesund sjukehus skal vere det mest differensierte sjukehuset i Møre og Romsdal, med flest funksjonar. Denne stillinga blir likevel utfordra på mange nivå, slik vi ser prosessen mot SNR. Der blir det også dagkirurgi både på Hjelset og i Kristiansund, dette fordyrar.»

https://www.smp.no/meninger/kronikk/2017/08/16/Derfor-m%C3%A5-%C3%85lesund-sjukehus-rustast-opp-15164610.ece

Nå når Frp igjen er blitt et opposisjonsparti, går Frp inn for i tillegg å opprettholde fødetilbud i Kristiansund, også etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig på Hjelset. Det sier nestleder Sylvi Listhaug og Frank Sve fra Fremskrittspartiet, etter et møte med Anja Solvik i Bunadsgeriljaen på Stortinget 11. februar 2019.

https://www.tk.no/nyheter/bunadsgeriljaen/kristiansund/helt-uaktuelt-a-legge-ned-fodeavdelingen-i-kristiansund/s/5-51-767030

Listhaug og Sve vil også beholde sykehuskjøkkenet i Kristiansund. De mener det ikke er penger å spare på å samle matproduksjonen heller. Fylkesleder Frank Sve viser til at økonomien i Helse Møre og Romsdal allerede er kjempepresset. «Da er det enda større grunn til ikke å påføre seg selv en større ulykke ved å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde», sier Sve.

Mens Ove Økland i Ålesund er bekymret for kostnadene med doble funksjoner ved sykehuset i Kristiansund og fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, ønsker Frp nå å øke doble funksjoner i Kristiansund betraktelig.

«Utviklingsplanen for sykehuset i Ålesund, som er og skal være hovedsykehuset, er skubbet ut i tid med 10 år. Det er veldig stor bekymring på Sunnmøre for at pengene blir brukt feil og at både Volda og Ålesund blir svekket», sier Sve.

Løsningen på de økonomiske problemene i Helse Møre og Romsdal er altså ifølge Frp å doble enda flere funksjoner ved sykehuset i Kristiansund, funksjoner som også skal bygges ved det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Et sykehus som store deler av Nordmøre når raskere enn det gamle sykehuset i Kristiansund. Da blir det et lite pasientgrunnlag igjen i Kristiansund.

Rasmus Rasmussen, Molde

----------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal