LEDER ONSDAG 12. FEBRUAR

Understreker verdien av kvinnedagen

«Beslutningen om å flagge på kvinnedagen er et sterkt og riktig signal.»

Flaggdag: Molde kommunestyre har vedtatt at flagget skal heises på rådhusplassen i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars.   Foto: Bjørn Brunvoll

Beslutningen om å flagge på kvinnedagen er et sterkt og riktig signal.

Meninger

Etter flere forsøk på å fremme forslaget fikk SV sist uke med seg hele kommunestyret på at 8. mars skal være flaggdag i Molde kommune. Dette innebærer at flagget skal heises på rådhusplassen på den internasjonale kvinnedagen. Dette er en god beslutning, og SV fortjener ros for at de har stått på for å få forslaget gjennomført. De siste åra har kvinnedagen i større grad blitt markert i kommunen, og beslutningen om å flagge understreker verdien av denne merkedagen.

Vedtaket oppfatter som et tydelig signal fra kommunen om at markeringen av kvinnedagen har samfunnsmessig betydning. Liknende vedtak er gjort i Bergen og Harstad. Under debatten gjorde ordfører Torgeir Dahl(H) salen oppmerksom på at vedtaket kan skape presedens. Norge har i dag 16 offisielle flaggdager.

I tillegg har Molde by et vedtak om å flagge på byens «bursdag» den 29. juni. Kalenderen er full av merkedager, nasjonale og internasjonale. Vi tror likevel at kommunestyret skal kunne håndtere framtidige forslag på en god måte, også etter torsdagens vedtak. Framtidige forslag kan fortsatt vurderes individuelt, og vedtaket legger ingen føringer på hvilke andre dager som eventuelt kan bli flaggdager i Molde.

Under debatten var det flere av kommunestyrets yngste medlemmer som markerte seg. Celine Aastebøl Nerland (H) og Helene Wahlström (Ap) understreket betydningen av kvinnedagen, og at det fortsatt er mange saker å kjempe for. Etter valget i 2019 startet en nyttig debatt om mangfold i vår region.

Kvinnedagen har gjennom flere tiår vært viktig for å endre på skjevheter og kjempe for like rettigheter. Det har stor betydning at offentlige bygg markerer viktige merkedager. Den internasjonale kvinnedagen er en slik hendelse. Det er verdt å merke seg at det ble et enstemmig kommunestyre i denne saka. Det gjør at vedtaket oppfattes som sterkt og samlende.

Saka illustrerer også betydningen av et aktivt kommunestyre der alle partiene aktivt fremmer forslag. Politikk handler om å jobbe for de løsningene man tror på. Vegen fram til vedtaket i denne saka viser at det kan ta tid i enkelte saker.