LEDER TIRSDAG 11. FEBRUAR

Nytt sjukehus skaper lokal aktivitet

«Oppdragene som nå er inngått viser at lokale virksomheter er konkurransedyktige.»

STORT PROSJEKT: Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil være et av de viktigste byggeprosjektene i Midt-Norge. Lokale selskap har sikret seg oppdrag for flere hundre millioner kroner.  Foto: Illustrasjon: Skanska / Helse Møre og Romsdal

Oppdragene som nå er inngått viser at lokale virksomheter er konkurransedyktige.

Meninger

Tre lokale firma har sikret seg store oppdrag ved byggingen av det nye sjukehuset på Hjelset. Kontrakten sikrer selskapene aktivitet i flere år fremover. Bakgrunnen for avtalen er at Skanska og Bravida nylig signerte en samspillskontrakt for bygging av det nye aktuttsjukehuset på Hjelset. Bravida har igjen gjort avtaler med Bratseth, Flataker VVS og iElektro. Daglig leder Rune Midthaug i Bratseth AS sier til Romsdals Budstikke at den samla verdien av oppdragene er på flere hundre millioner kroner for de lokale aktørene.

Avtalen er gledelig av flere årsaker. Det er positivt at dette prosjektet nå for alvor tar form, og at kontraktene begynner å falle på plass. Byggestart er til høsten, sjukehuset skal være i full drift våren 2024. Da prosjektet ble kjent var både Helseforetaket og næringslivet offensive for å komme i posisjon til å finne gode lokale leverandører. Både på Nordmøre og i Romsdal ble det for to til tre år siden arrangert informasjonsmøter.

For to år siden fikk lokale virksomheter de første kontraktene. At det nå gjøres nye konkrete avtaler er viktig for næringslivet, og vil med stor sannsynlighet få positive ringvirkninger for lokale aktører. I tillegg er det positivt for sysselsettingen i regionen.

Sjukehussaka har vært krevende for regionen. Nå skal det bygges et komplekst og moderne sjukehus. At lokale leverandører blir valgt vil gi bedriftene svært nyttig kompetanse og fremtidige konkurransefortrinn. På nettsidene til Helse Møre og Romsdal oppdateres fremdriften til prosjektet.

Den såkalte samhandlingsfasen skal avsluttes i løpet av året. Den sentrale målsettingen er å finne kostnadseffektive løsninger samtidig som en opprettholder vedtatt kapasitet og funksjoner.

Fra det statlige selskapet Sykehusbygg HF har det vært et klart uttalt mål å få lokale bedrifter til å gå sammen, bygge sterke og kompetente fagmiljø som er i stand til å gjennomføre oppdragene. Oppdragene som nå er inngått viser at lokale virksomheter er konkurransedyktige. Det sikrer samtidig at en del av verdiskapningen blir igjen i Møre og Romsdal.