LEDER MANDAG 10. FEBRUAR

Viser veg med sterk musikal

«I en tid hvor skoletilbudet på de videregående skolene er under press er musikalen en viktig påminnelse på verdien av et bredt studietilbud.»

GODE TILBAKEMELDINGER: Oppsetningen av Hair ble møtt av god anmeldelse og godt publikumsoppmøte. 2020-versjonen av klassikeren fungerte.   Foto: Kari-Anne Flor

I en tid hvor skoletilbudet på de videregående skolene er under press er musikalen en viktig påminnelse på verdien av et bredt studietilbud.

Meninger

Elevene ved musikklinja ved Molde videregående skole hadde stor suksess med musikalen «Hair». Romsdals Budstikkes anmelder var imponert over det han fikk se. Musikalen er en stor begivenhet for elevene ved skolen. En krevende og ambisiøs produksjon som gir ungdom en svært nyttig erfaring. Totalt var 80 personer involvert gjennom fem forestillinger. Musikklinja ved Molde videregående skole er den eneste i Romsdal som tilbyr musikk, dans og drama.

Tradisjonen med musikal hvert tredje år er god av flere årsaker. For mange elever er dette høgdepunktet. Ambisjonene legges høgt, også når det gjelder teknikk og produksjon. Dette er en anledning hvor elevene får vist seg fram for et stort publikum. Samtidig får de veiledning fra gode instruktører. Samarbeidet med Molde kulturskole framstår som svært nyttig for begge parter. For første gang ble forestillingene spilt i den nye salen på Kulturskolen. Det viser hva slags muligheter som ligger i scena, og samarbeidet mellom kulturskolen og musikklinja.

Musikalene som er satt opp er kjente, samtidig har elevene mulighet til å påvirke innholdet. Det har nærmest blitt en tradisjon. Oppsetning av Hair blir ekstra interessant når elevene velger å lage en 2020-utgave med innslag av tema fra den lokale og globale samfunnsdebatten. Derfor handler årets utgave av Hair også om klimasaka, abortsaka og kjærlighet mellom likekjønna. Det er en styrke for oppsetningen, og gjør den mer interessant.

I en tid hvor studietilbudet ved de videregående skolene i fylket har vært under press er slike prosjekt en viktig påminnelse om verdien av et bredt og mangfoldig studietilbud. Musikalen viser hva slags muligheter som ligger innenfor dans, musikk og drama. Forestillingene understreker at kvalitet på studietilbudet alltid må være en viktig faktor når skoletilbud skal evalueres. Tidspunktene for forestillingene er ikke tilfeldig, vinteren før ny søknadsfrist. Slik blir prestisjeprosjektet også et viktig rekrutteringstiltak.