LESERINNLEGG

Heier på dere som kjefter på meg

Jeg vil takke de som står bak Facebook-gruppa, og alle dere andre som protesterer høylytt.
Meninger

Mange av de store fergefylkene har sett seg nødt til å øke fergetakstene. Det har selvsagt medført store protester, blant annet gjennom Facebook-gruppa Nei til økte fergetakster i Møre og Romsdal.

Jeg vil takke de som står bak Facebook-gruppa, og alle dere andre som protesterer høylytt. Uten dere ville ikke saka kommet på den nasjonale dagsorden. Dere har fått Oslo-gryta til å våkne. Jeg heier derfor på alle dere som kjefter på meg, og andre, i kravet om lavere fergetakster.

Møre og Romsdal er landets største fergefylke og frakter desidert flest biler per år. Vi er helt avhengig av et godt fergetilbud for arbeidsfolk og næringsliv. Møre og Romsdal fylkeskommune prioriterer derfor ferge høyt, og bruker rundt 200 millioner kroner mer på ferge enn det vi får tilført gjennom inntektssystemet. Egentlig skulle vi brukt enda mer på fergetilbudet da mange biler står igjen på fergekaia fordi ferga er full. Det har vi ikke råd til. Vi har allerede kuttet i videregående opplæring, veivedlikehold, administrasjon og kultur for å finansiere fergetilbudet vi har i dag.

Det er hovedsakelig tre årsaker til at fergetakstene går opp i Møre og Romsdal. De to første er at fylkeskommunen får for lite til ordinær fergedrift, og at staten ikke bidrar nok i overgangen til miljøferger. Den trede årsaken er det statlige autopassregulativet hvor bilistene får økte takster for å betale for at passasjerer skal reise gratis. Det siste gir ikke fylkeskommunen økte inntekter, kun økte utgifter til bilistene.

De fire største fergefylkene har nå samlet seg for å arbeide inn til sentrale myndigheter. Vi er takknemlige for at KS (kommunenes interesseorganisasjon) er med på laget. KS har sett på finansieringen og støtter fylkeskommunene i at fergedrifta er underfinansiert.

Vi opplever nå at regjeringen ønsker å gå i dialog med fergefylkene, og vi er invitert til møte med fire statsråder 2. mars. Det er vi glade for. Dialog er en god begynnelse på å finne løsninger.

Alle husker bompengeopprøret i fjor. Det folkelige opprøret resulterte i at regjeringen la flere milliarder på bordet for å imøtekomme protestene.

Fergeopprøret har minst like stor kraft som bompengeopprøret.

Fergefylkene mener sentrale myndigheter må ta sin del av ansvaret slik de gjorde under bompengeopprøret. Møre og Romsdal fylkeskommune har spilt inn flere forslag til løsninger. Første delmål er at regjeringen kommer fergefylkene i møte i revidert statsbudsjett slik at vi kan sette ned fergetakstene.

Enn så lenge må alle dere som kjefter på meg fortsette å holde trykket oppe. Jeg heier på dere!

Tove-Lise Torve, fylkesordfører i Møre og Romsdal