LEDER FREDAG 7. FEBRUAR

Riktig å bremse inkassobransjen

PENGER SPART: Det blir slutt på inkassokrav for regninger under 500 kr, hvis et nytt lovforslag vedtas. Et utvalg mener inkassobransjen må få strengere regler. Foto:   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

For godt på gebyr og krav som rett og slett har vært skyhøge.

Meninger

Det er sjelden at en bransje sjøl imøteser en lovendring som kan gi lavere fortjeneste med nesten forståelse og uten store protester. Men inkassobransjen har i årevis kunne leve altfor godt på gebyr og krav som rett og slett har vært skyhøge.

I slutten av januar la en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe bestående av representanter fra blant annet Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet fram forslag til en ny inkassolov.

Blant annet er forslaget å kutte gebyrene på krav under 500 kroner. Slik at ikke bagatellmessige regninger brått skal vokse til tusenvis av kroner. Blir forslaget vedtatt skal det bare være lov med fire purringer og et samlet gebyr på 240 kroner, mot 700 i dag. For krav som betales etter første betalingspåminnelse, blir gebyret 70 kroner mot 350 kroner i dag.

Antallet inkassosaker har i nyere tid økt dramatisk. I 2010 var det fem millioner inkassosaker i Norge. I år kan vi nærme oss 10 millioner saker. Samtidig øker nordmenns forbruksgjeld kraftig. Innføringen av gjeldsregisteret har ikke stanset veksten i forbrukslån. Vi vet at mange bruker nye forbrukslån for å betale gjeld som har mangedoblet seg ved inkassokrav.

Inkassobransjen har tjent gode penger på utviklinga, men innser nå noe motvillig at dette ikke henger på greip. Forsøkene på å rettferdiggjøre de høge satsene har ikke blitt hørt.

Som låntakere skal vi i utgangspunktet selvfølgelig betale det en skylder, men innenfor rimelighetens grenser. Det kan være flere grunner til at økonomien blir vanskelig for et menneske i perioder. Sjukdom eller arbeidsledighet er eksempel på dette. Da trengs det ofte hjelp til å rydde opp og betjene sin økonomi. Knallharde inkassokrav bidrar ikke, men kan forsterke problemene.

Norske politikere har for lenge sovet i timen og har latt en bransje fått altfor gunstige vilkår til å bli rik på andres gjeld.