LESERINNLEGG

Hustadvika kommune på rett vei?

Jan Arve Dyrnes (Ap) med tilsvar til ordfører i Hustadvika kommune.

Jan Arve Dyrnes, Hustadvika Arbeiderparti.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

I Hustadvika Arbeiderparti sitt innlegg i RB 18.01.2020 med tittelen «Hva skjer egentlig i Hustadvika kommune?» belyste vi hva flertallets vedtatte Økonomiplan for 2020-2023 inneholder av konsekvenser for eldreomsorgen og helsetjenestene i perioden. Det er snakk om dramatiske kutt, uten at det på noen måte er forklart hvordan disse kuttene kan la seg gjennomføre.


LESERINNLEGG

– Kuttet i helsetjenestene er så stort at det nesten tilsvarer hele Eide sykehjem, uten at dette erstattes med et nytt tilbud

– Dessverre har ikke flertallet i kommunestyret («heltene») gitt oss svar på hvordan de skal gjennomføre kuttene. Dessverre blir de heller ikke utfordret på det fra Romsdals Budstikke sin side.


Ordføreren i Hustadvika «svarer» i RB den 21. januar, svar er skrevet i hermetegn. Dette er ikke noe svar på det vi belyser i vårt leserinnlegg. Ordføreren unngår å kommentere de prioriteringene flertallet har gjort og jeg opplever at du skyver ansvaret over på andre. Dere planlegger enorme kutt i tjenestene til eldre, sektoren med størst vekst.Media og ikke minst vi politikere må ikke fjerne det politiske ansvaret for å prioritere. Som eksempel kan vi nevne de prioriteringene fylkestinget gjorde da de vedtok å bygge Nordøyvegen. Folk i Hustadvika merker det på redusert tilbudet ved Fræna videregående, tannlege og nå kommer reduksjon i busstilbudet. Politiske prioriteringer får konsekvenser, og det er politikerne som både tar og må bære dette ansvaret. I akkurat den saken har vi bare sett starten!

Generelle oppfordringer om at vi må stå sammen for å gjøre kommunen vår til «en god kommune å bo i for innbyggere i alle aldre». – Som om ikke alle ønsker det? Saken er at vi er uenige om hvordan vi skal prioritere for å nå dette målet!

Det du svarer med er stort sett selvfølgeligheter og som jeg opplever inneholder lite substans og realiteter - det ser bare fint ut. Det blir nesten litt som i eventyret om keiserens nye klær!

Eventyret om Hustadvika kan fort blir historien om to enslige som bodde i hvert sitt hus – de slet med å få endene til å møtes hver for seg. Om ikke de var lykkelig så øynet de i alle fall muligheter når de skulle gifte seg – de skulle bli to å dele byrdene på. De bestemte seg raskt for å bygge et nytt hus og beholde de to gamle for å løse problemene! Fortsettelsen av historien er unødvendig, men jeg registrerer at ordføreren sier det er rett vei!

I stedet for å svare brukte ordføreren anledningen til å påpeke at Arbeiderpartiet foreslo å utsette bygging av Haukås skole med et år. Det er riktig, og i motsetning til ordføreren vil vi svare ved å forklare hvorfor. Arbeiderpartiet ser at de prioriteringene flertallet har gjort ved å satse på å beholde flere småskoler samtidig som man skal bygge en ny Haukås skole fører til de dramatiske kuttene i eldreomsorg og helsetjenester. Vårt primærstandpunkt er fortsatt at bygging av nye Haukås skole må medføre synergier på drift!

Er innbyggeren klar over at dere nå bare skal bygge en gymsal ved Haukås skole? Det blir ingen avlastning for Frænahallen eller Eidehallen, midlene til kulturskole både i gamle Fræna og Eide er tatt ut av budsjettet. Løsningene blir ikke bedre for hverken barn eller eldre!

Det er ikke slik vi blir en foretrukket bokommune – da kan vi ikke investere med drømmer om fortid, men for visjoner om fremtid.

Vårt håp ved å utsette byggestart var at flertallet skal våkne opp og se hvor galt politikken deres bærer av sted for økonomien og tjenestetilbudet i hele kommunen vår. En ny ROBEK situasjon har mange nok elever i gamle Fræna fått oppleve hva betyr i hverdagen sin! Den langsiktige konsekvensen av å si JA til alt blir å ikke være for noe!

Gamle Fræna kommune er høyt plassert på listen over kommuner med flest år på ROBEK, i tillegg ble Eide innmeldt i fjor. Jeg må minne ordføreren på at akkurat det er årsaken til at mange barn i gamle Fræna har skolehverdagen sin i alt for nedslitte og dårlige skolebygg.

Ordføreren nevner Malme skole - Hvilken skole eller tjenesteområde blir en ny Malme historie i Hustadvika? Blir det Haukås skole, Eide barneskole, Tornes skule eller kanskje eldreomsorgen?

Nå har vi svart. Er ordføreren og det politiske flertallet nå klare til å svare på det vi spurte om? Hvordan skal dere gjennomføre kuttene i eldreomsorgen og helsetjenestene i kommunen om mindre enn et år?

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal