LEDER FREDAG 24. JANUAR

Sunt med skepsis, men sats på viten

Be­kym­ret: En hel ver­den er be­kym­ret for men­nes­ke­skap­te kli­ma­end­rin­ger. Likevel er «kli­ma­for­nek­te­re» ofte mye delt i so­si­a­le me­di­er.   Foto: Fred­rik Ljo­ne Holst / NTB scan­pix

Å fremme dumskap og manglende kunnskap kan raskt bære galt av sted.

Meninger

De siste ukene har det kommet fram mange meninger og mye skepsis til at menneskeskapte klimaendringer er en realitet. I sosiale medier får slike innlegg stor spredning og mye oppmerksomhet. Dessverre er det ofte slik at meningene og skepsisen ikke er basert på oppdatert kunnskap eller vitenskap.

Onsdag ble en Sp-representant i Drammen tatt ut av klimautvalget i kommunen, etter at hun delte en artikkel med kritikk av klimaforskningen fra et nynazistisk nettsted, skriver avisa Drammens Tidende. Med delingen ønsket politikeren å sette spørsmålstegn ved det hun sjøl beskrev på Facebook som «hysteriet» rundt klima. Men Sp sitt lokallag fant ikke delingen forenelig med partiets syn på saka.

En undersøkelse fra analysebyrået YouGov, først gjengitt av Financial Times i fjor høst, viste at Norge var på toppen blant klimaskeptiske land – bare slått av USA og Saudi-Arabia. Ifølge undersøkelsen mener åtte prosent av Norges befolkning at mennesket ikke er skyld i at klimaet forandrer seg. To prosent mener at klimaet ikke endrer seg i det hele tatt.

Skepsis er i utgangspunktet en holdning som vitenskapen bifaller. Også i klimadebatten er det sunt med skepsis og realisme. Men å fremme dumskap og manglende kunnskap kan raskt bære galt av sted.

I dag er en hel verden bekymret over menneskeskapte klimaendringer. Vitenskapen er soleklar på at vi står foran enorme utfordringer og at det haster å redusere utslipp. Nær sagt alle som forsker på området kommer til samme konklusjon. Menneskeskapte klimaendringer er en udiskutabel og dramatisk hendelse i moderne tid.

Hva som er riktig metode for å redusere klimautslipp er det selvfølgelig legitimt å diskutere. Kritiske spørsmål om hva som gir best resultat bør alltid være velkomne. Men å avfeie en samlet vitenskap og en hel verdens bekymring tilhører en annen tid. Det er smart å tenke over hva som deles og spres.