LESERINNLEGG

Demokratiet i Hustadvika kommune

«Hvordan forholder vi oss til tanken om et åpent og inkluderende demokrati i Hustadvika kommune?»

Egil Ekhaugen 

Meninger

Som nevnt i vårt leserinnlegg publisert i RB 18.01.20 under overskriften «Hva skjer egentlig i Hustadvika kommune», påviste vi hva kommunestyrets vedtak om økonomiplan for 2020-2023 innebærer av kutt innenfor helsesektoren. Samlet skal kommunen kutte ca 75 millioner kroner i årene 2021-2023 i tjenester til eldre og syke i kommunen vår, samtidig som antallet eldre øker.

I samme møte som økonomiplan ble vedtatt stemte det samme flertallet, bestående av SP, KrF, SV og MDG mot at Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få talerett i kommunestyret. De gruppene som blir rammet av prioriteringene skal altså ikke kunne ytre seg i Hustadvikas fora for utøvelse av demokrati.

Nå er det ikke slik at alle slags organisasjoner har talerett i alle kommunestyrer i landet. Ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker er råd kommunene er lovpålagt å opprette. Formålet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning, det er allikevel opptil de ulike kommunene å ta stilling til hvem som skal ha mulighet til å utfordre makta og belyse saker direkte i kommunestyresalen. Bør vi ikke behandle de lovpålagte rådene likt i forhold til dette?

Ungdomsrådet i Hustadvika har talerett i kommunestyret. Det mener vi er en selvfølge, og vi opplever det slik at alle partiene stiller seg bak denne retten.

Men hvorfor ønsker ikke flertallet at også de andre rådene skal få uttale seg i kommunestyret? Hvorfor skal akkurat de gruppene som i størst grad blir rammet av kuttene i økonomiplana ekskluderes? Det handler om grupper som ikke nødvendigvis har ressurser til å slåss for å bli hørt i samme grad som andre grupper.

Hvordan forholder vi oss til tanken om et åpent og inkluderende demokrati i Hustadvika kommune?

Egil Ekhaugen, Hustadvika Arbeiderparti

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal