LEDER TORSDAG 23. JANUAR

Nytt laguttak krever kritisk gjennomgang

NY KABAL: Statsminister Erna Solberg har slitt med enkelte departement. Samtidig har kritikere etterlyst nytten av nye statsrådsposter. Nå legges kabalen på nytt.  Foto: Scanpix

Helge Orten er en sterk kandidat fra Møre og Romsdal

Meninger

Statsminister Erna Solberg skal nå sette sammen et nytt lag med statsråder. Etter at Fremskrittspartiet nå er ute av regjeringskontorene er det i utgangspunktet sju statsrådsposter som er ledige. Under Solbergs ledelse har antall statsråder økt, noe hun har fått berettiget kritikk for. Det har til tider nesten framstått som om nye poster har blitt opprettet for at alle partiene i samarbeidet skulle bli fornøyd. Situasjonen som har oppstått etter at Frp takket for seg gir statsministeren anledning til å ha en kritisk gjennomgang av organisasjonen.

Gjennom hele samarbeidsperioden har Fremskrittspartiet hatt ansvaret for finansdepartementet og justisdepartementet. Som største parti blant de tre gjenværende partiene er det naturlig at Høyre nå tar den viktige posten som finansminister. Justisdepartementet skulle bli Fremskrittspartiets utstillingsvindu i regjeringa. Slik ble det ikke. Det er nesten litt vanskelig å holde oversikt over hvor mange ulike personer som har virket som justisminister gjennom de siste seks åra. En konsekvens av de stadige skiftene er mangel på kontinuitet og framdrift i et av de aller viktigste departementene. Ikke minst har dette rammet gjennomføringen av viktige reformer innenfor sektoren. Dette har rammet partiet, men også statsministeren. Valget av ny justisminister er derfor spesielt viktig.

Kristelig Folkeparti og Venstre vil jobbe hardt for å få statsrådsposter som kan fungere som utstillingsvindu for deres politikk. Ifølge VG skal Venstre ha fremmet et krav om å få kunnskapsministeren. Også KrF skal ha vært tydelige på at de ønsker et av de «tunge» departementene. Fordelingen av departement skal være klar i løpet av kort tid. Fremskrittspartiet sine tillitsvalgte uttaler at de gleder seg til å gå i gang med hverdagen som opposisjonspolitikere. Det er ventet at de spesielt vil angripe sentrale fagområder der de sjøl har hatt statsråden de siste åra.

Geografisk spredning vil bli viktig. Fire statsråder fra Fremskrittspartiet kom var Møre og Romsdal, nå tar to av de plass i Stortingssalen. Høyre i fylket jobber nå hardt for at Helge Orten fra Midsund skal ta en av de ledige plassene, helst som samferdselsminister. Han er en sterk kandidat.