LESERINNLEGG

Hustadvika på rett vei!

Tove Henøen, ordfører Hustadvika kommune  Foto: Privat

Meninger

Hustadvika kommune er nå en realitet, og vi har mange muligheter i denne flotte nye kommunen. Så la oss derfor heller snakke om det vi er enige om, slik at vi sammen kan jobbe for at dette skal bli den beste bokommunen i regionen vår.

Vi er enig i at vi ikke kan gjøre alle de samme tingene om igjen, og forvente et annet resultat. Som kommune jobber vi hele tiden med å se muligheter for andre måter å løse utfordringene på. Det er også bakgrunnen for at vi i fellesskap har fått utarbeidet en mulighetsskisse for framtidas helse- og omsorgstjeneste i Hustadvika kommune. Derfor (som også Hustadvika AP påpeker) var det flertall for å ikke legge ned en avdeling på Fræna sjukeheim i budsjettvedtaket for 2020. Det ville være feil å dra en slik konklusjon før arbeidet med fremtidsmålene for nettopp denne sektoren er satt. Det ville også være feil å konkretisere alternative kutt i denne sektoren, nettopp av samme grunn.

Vi er enig i at det først og fremst er de lovpålagte oppgavene kommunen må konsentrere seg om, men vi hadde også håpet at vi var enig om at både næringsutvikling og utvikling av nye boligområder er avgjørende for å kunne være en attraktiv bokommune. Flertallet kunne derfor ikke gå for Hustadvika AP sitt forslag om å kutte 50 millioner i investering på enheten teknisk, miljø og næring i 2020, noe som ville føre til at samtlige investeringer i utvikling av næringsareal og nye boligområder ble stoppet. Flertallet ønsker heller å fortsette å legge til rette for at næringslivet skal kunne utvikle nye arbeidsplasser, og vi vil fortsatt jobbe for at kommunen til enhver tid skal ha attraktive boligområder slik at vi sørger for befolkningsvekst. – Noe som vi har lykkes godt med de siste årene.

Vi var også enig i at Haukås skole nå endelig skulle få nytt skolebygg. Å utsette skolebygging enda ett år, slik Hustadvika Arbeiderparti foreslo i årets budsjett, ville etter vår mening kun bidra til å skape usikkerhet rundt ny Haukås skole som er det desidert største investeringsprosjektet i kommunen i årene framover. Jeg er derfor glad for at flertallet valget å sette fart på byggingen. Behovet er der, og å utsette bygging vil føre til enda større utgifter på «gamle bygg» både ved Haukås og ved Malme skole (som i mange år har vært på overtid). Det har allerede kostet kommunen dyrt å utsette skoleprosjektene i 2 år.

Når det gjelder spørsmålet rundt økonomiplanen fram mot 2023, så er også vi bekymret for kommuneøkonomien. Ikke minst er det utfordrende for de sammenslåtte kommunene å få full oversikt det første året. Årets budsjett er i så måte ekstra vanskelig nettopp på grunn av det. Vi vet ikke helt om og når vi kan forvente effekten av sammenslåingen, og hvor mye prosessen egentlig har kostet. Derfor har flertallet i stor grad valgt å følge kommunedirektørens anbefalinger i forhold til kuttforslagene som er lagt frem etter en prosess sammen med alle enhetene. Dette er beskrevet i budsjett og økonomiplanen. Heldigvis har vi de siste 4 årene sørget for at vi har en reserve på bok, slik at vi har mulighet for å bruke 2020 til omstilling.

Så har også vi stor tro på at dyktige ansatte og kommuneledelse sammen med politikere i kommunestyret jobber for å få Hustadvika på rett vei! Det vi trenger nå er at politikerne viser samarbeid- og styringsvilje de neste årene, slik at Hustadvika kommune blir en god kommune å bo i for innbyggere i alle aldre.

Tove Henøen, ordfører Hustadvika kommune

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal