LEDER TIRSDAG 21. JANUAR

Riktig av Frp å gå ut av regjeringa

Forlater regjeringa: Partileder Siv Jensen gjorde det mandag ettermiddag klart at Fremskrittspartiet forlater regjeringa.  Foto: NTB Scanpix

En regjering som framstår som svak og splittet er ikke en god situasjon.

Meninger

Fremskrittspartiet varslet mandag at de går ut av regjeringa. Det var en riktig beslutning av partiet. Samarbeidsproblemene rundt statsministerens bord har over tid blitt mer og mer tydelig. Denne gangen var det ikke mulighet å komme til en enighet uten at en av partene ville framstå som svak. En regjering som framstår som svak og splittet, er ikke en god situasjon. Bruddet viser at det er vanskelig for de fire partiene å lage en politisk plattform som står seg over tid.

Det blir spennende å se hva slags posisjon Fremskrittspartiet nå tar. Frem til i går har de gjentatte ganger framhevet verdien av å sitte i regjering. Nå skal de ut i politisk debatt med tre partier som de inntil mandag styrte landet sammen med. De neste månedene vil nok gjøre det tydeligere hva slags dragkamper som har vært internt i regjeringa. Mange tillitsvalgte i Fremskrittspartiet ønsker et mer direkte parti som markerer avstand når de er uenige med regjeringa. Saka som de velger å gå av på illustrerer dette.

Fremskrittspartiet er store i Møre og Romsdal. Fire av statsrådene fra partiet kommer fra fylket. Dette har gitt lokale tillitsvalgte en direktelinje til regjeringskontorene. Denne direktelinja er nå borte. Den siste utgaven av Solberg-regjeringen ble kritisert for manglende geografisk spredning. Høyre i Møre og Romsdal var raskt ute med innspill om lokale kandidater til statsrådskontorene. For Møre og Romsdal er det viktig med statsråder som kjenner fylkets store prosjekt og utfordringer.

Erna Solberg hadde en drøm om en stor borgerlig samling. De siste ukene har vist at det over tid ble for vanskelig. Regjeringa har i mange saker framstått som splittet, noe som har ført til berettiga spørsmål om Solbergs lederskap. Situasjonen som nå har oppstått kan gi Solberg anledning til å rette på dette inntrykket før valget. En mindretallsregjering med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre må søke støtte fra sak til sak. Dersom man manøvrerer klokt gir dette også mulighet til å tydeliggjøre den politiske linja for de tre gjenværende regjeringspartiene.