LEDER MANDAG 13. JANUAR

Må unngå et nytt uår om fødetilbudet

Forutsigbart fødetilbud: Styret i Helse Møre og Romsdal har ansvar for at tilbudet til fødende er forutsigbart og oppleves trygt. FOTO: BJØRN BRUNVOLL 

Skal helseforetaket rekruttere fagfolk, må man vite hvor man skal jobbe.

Meninger

I nærmere et halvt år i fjor var det heftig debatt rundt fødetilbudet for Nordmøre og Romsdal. Det tilspisset seg i februar da administrasjonen i helseforetaket mente det beste var å samle fødetilbudet til Molde sjukehus, og avvikle føden i Kristiansund. Utpå våren sa styret i helseforetaket seg enig. Reaksjonene var kraftige, og resulterte blant annet i at bunadsgeriljaen organiserte protester. Det ble også reist tvil om faktagrunnlaget styret hadde da de besluttet å samle føden til Molde. I mai 2019 slo styret i Helse Møre og Romsdal kontra og utsatte beslutningen om å samle fødetilbudet. Noen dato for å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde er fremdeles ikke satt. Ut fra det som er sagt, kan 2021 eller 2022 være aktuelt tidspunkt.

I mer enn ti år har fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vekslet om å holde åpent under avvikling av sommerferien. De siste åra har det også vært vekselvis stengt i forbindelse med jul og nyttår. Hovedgrunnen er at det har vært høyt sjukefravær blant ansatte. En omfattende vikarstafett er både kostbar og lite heldig hvis man ønsker kontinuitet i bemanningen. Skal helseforetaket rekruttere fagfolk til faste stillinger, må man vite hvor man skal jobbe.

Noen reprise på det konfliktfylte 2019 trenger vi ikke. Direktør Øyvind Bakke ser ut til å ha forstått at fødetilbudet er det mest brennbare temaet. Fram til bemanningssituasjonen er fullgod ved begge fødeavdelingene, er det klokt å fortsette vekselvis åpning mellom Molde og Kristiansund.

Når fellessjukehuset SNR står ferdig, skal fødetilbudene samles der. Det er det faglig enighet om. Spørsmålet blir: På hvilket tidspunkt skal fagmiljøene ved dagens to fødeavdelinger samles ett sted? Når byggingen av nysjukehuset starter i høst, må det være avklart hvilke funksjoner sjukehuset skal ha. Fødetilbudet blir blant de viktige tilbudene. Da vil det være naturlig å starte prosessen med å bygge ett felles fagmiljø for føden. Styret i Helse Møre og Romsdal har ansvar for at det er forutsigbart hvor kvinner skal føde, og at kvaliteten på fødetilbudet og følgetjenesten er så høy at den utstråler trygghet.