LEDER LØRDAG 11. JANUAR

Forstår ikke Dale sprengkrafta?

MØTT MED PROTESTER: Samferdselsminister Jon Georg Dale (t.v.) møtte aksjonister som protesterte mot dyrere ferjebilletter, da han besøkte Molde denne uka.  Foto: Bjørn Brunvoll

Regjeringa kommer ikke unna å se på finansieringen av miljøferjene på nytt.

Meninger

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) la denne uka turen til Molde. Undervegs fra Vestnes til Molde møtte ministeren representanter for folket som protesterer mot dyrere ferjetakster. Den som hadde håpet at samferdselsministeren hadde med seg løfter om mer penger til landets største ferjefylke, ble skuffet. Det lengste Dale kunne love aksjonistene var at departementet ville se på rabattordningene for autopass som skal innføres på fylkesvegsambanda i Møre og Romsdal fra 1. juli.

Alle som tar ferjer, enten de er i næringstrafikk, pendlere eller privatreisende, merker at ferjebilletten har blitt dyrere og dyrere. Om et halvt år er enda et nytt prishopp varslet. Reaksjonene mot ferjetakstene er kraftige langs hele kysten. 40 ordførere har skrevet under på et opprop med protest mot dyre ferjetakster. Ikke noe annet fylke er i nærheten av å frakte så mange kjøretøy på fylkesvegsambanda som Møre og Romsdal; 4,5 millioner kjøretøy i året. Ferjer berører alle innbyggerne, direkte eller indirekte. Når folket hever stemma, må myndighetene lytte og korrigere kursen. Forstår ikke samferdselsminister Dale sprengkrafta i det voksende folkeopprøret?

Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd med å knekke nakken på høye ferjekostnader. Grunnen er at Stortinget for fire år siden ba om at ferjene skal over fra fossilt drivstoff til biodrivstoff eller batteri. Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal fulgte Stortingets vilje, bestilte nye miljøvennlige ferjer, men har oppdaget at regjeringa ikke dekker merkostnaden ved å ta i bruk miljøferjene. Det koster dessuten nærmere en milliard kroner å fornye kaiene og få landstrøm. Samferdselsminister Dale prøver å spille ballen tilbake til fylkeskommunen ved å si at det er fylkeskommunen som prioriterer hva de vil bruke penger på. Vi kan være enig i at fylkespolitikerne har tatt investeringsbeslutninger som kan stilles spørsmål ved, men i diskusjonen om ferjetakster er spørsmålet: Er det fylkeskommunen som skal bære den ekstra byrden det grønne skiftet fører med seg? Regjeringa kommer ikke unna å se på finansieringen av miljøferjene på nytt. De har allerede fått kystfolket på nakken.