LEDER LØRDAG 4. JANUAR

Pasienter skulker – og må betale mer

Skulkerne må betale: Flere enn 313.000 pasienter dukket ikke opp til avtalt time ved poliklinikkene ved sjukehusa, viser tall for 2018.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Meninger

Det er ikke ofte vi applauderer når ting blir markant dyrere, men når sjukehusa opplever at mange pasienter lar være å møte opp til avtalt time ved poliklinikkene uten å si fra, er det helt riktig å sende ei regning som merkes. Fra årsskiftet må man betale 1.053 kroner i gebyr dersom man som pasient ikke møter til oppsatt time ved en av poliklinikkene, og ikke har gitt beskjed til sjukehuset. Gebyret tilsvarer tre ganger det pasienten betaler i egenandel når man får behandling ved poliklinikken. Pasienter i psykisk helsevern og rusbehandling blir ikke krevd for gebyr dersom de ikke møter til avtalt time.

Man skulle tro at det hører til sjeldenhetene at pasienter skulker sjukehusavtalen. Sjukehusa i Midt-Norge registrerte i 2018 33.542 ganger at pasienten ikke møtte til avtalt time, og heller ikke hadde gitt beskjed. Totalt for landets sjukehus var det så mange som 313.000 pasienter som ikke dukket opp til avtalt time ved poliklinikkene. Helsevesenet skal naturligvis ha forståelse for at pasienter kan ha god grunn for ikke å møte til avtalt behandling, men omfanget av pasientskulking er så stort at det måtte komme en innskjerping i form av høyere gebyr.

Hovedpoenget med å kreve høyere betaling fra pasienter som ikke dukker opp, er ikke økonomi, men at pasientbehandlingen ved sjukehusa skal flyte godt. Når pasienten skal komme til poliklinikken, har spesialisten satt av tid, og flere fagfolk er parat til å hjelpe. Mange ganger skal pasienten undersøkes i spesialrom, for eksempel røntgen eller MR. Uteblir pasienten uten å ha meldt fra, er det vanskelig å fylle timen ved å innkalle andre pasienter i stedet.

Sjukehusa har ventelister og køer. Skal du få fikset menisken, er det gjerne ventetid på 12 uker. Skal åreknuter behandles, kan ventetida i Midt-Norge være enda lengre. Pasienter som skulker timen ved poliklinikkene, viser liten respekt for både helsepersonellet og for andre pasienter som venter på behandling. Det bør heller ikke være en selvfølge at pasienter som skulker sjukehustimen, kan forvente å bli satt opp på ny time i samme slengen.

Pasienter som skulker, viser liten respekt for andre som venter på behandling.