LEDER FREDAG 3. JANUAR

Næringslivet henger fortsatt etter

«Næringslivet har i mange tilfeller vært en sinke i arbeidet for likestilling.»

SKAL BLI BEDRE: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm håper skjerpete krav til likestillingsrapportering vil gjøre bedriftene mer bevisste.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Næringslivet har i mange tilfeller vært en sinke i arbeidet for likestilling

Meninger

Ved starten av 2020 er Norge et av verdens mest likestilte land. Men vi har ikke kommet langt nok i den økonomiske likestillingen.

Fra 1. januar ble kravene skjerpet for rapportering på likestilling i norske bedrifter. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivå må legges fram. De nye reglene gjelder i utgangspunktet for bedrifter med over 50 ansatte. Men også bedrifter mellom 20 og 50 ansatte må legge fram slike tall, hvis de tillitsvalgte krever det.

Det er ikke bare statistikk om lønn mellom kjønnene som må registreres. Rapporteringen skal også vise hvor i bedriftshierarkiet henholdsvis menn og kvinner er innplassert. Videre oversikt over hvem som tar ut foreldrepermisjon i bedriften og i hvor mange uker. Rapporteringen skal også vise tall over deltidsbruk og ufrivillig deltid.

Det årlige likestillingsbarometeret «Global Gender Gap Report» publiserte av den anerkjente stiftelsen World Economic Forum, regner Norge som verdens nest mest likestilte land. Bare islendingene regnes som mer likestilte. Lista domineres av nordeuropeiske land. I en prognose vises det til at det vil gå 100 år før vi har full likestilling resten av verden.

Men sjøl om Norge anno 2020 har kvinnelig statsminister, kvinnelig finansminister og det kan synes som vi har full likestilling, er det fortsatt store skjevheter i arbeidslivet – både i lønn og lederstillinger.

Det er ingen tvil om at det må lover og forskrifter til for å skape endringer som kan gi full likestilling. Sjøl om det kan virke som unødig byråkrati og formynderi, har historien vist oss at lovpålagte krav gir best effekt.

Næringslivet har i mange tilfeller vært en sinke i arbeidet for likestilling, og er det til en viss grad fortsatt. Menn eier 80 prosent av de private verdiene på Oslo Børs, og over 80 prosent av aksjeutbyttet i fjor gikk til menn.