LEDER MANDAG 30. DESEMBER

Brannsamarbeid øker tryggheten

Lokal tilstedeværelse skal aldri undervurderes.

Brannsamarbeid: Å forebygge og slokke dersom det brenner – krever profesjonelle folk. Nå samler åtte kommuner brann- og redningsarbeidet i ett felles selskap.   Foto: RICHARD NERGAARD

Lokal tilstedeværelse skal aldri undervurderes.

Meninger

Skulle det begynne å brenne, er det betryggende at de best kompetente hjelperne står klar til å rykke ut. Det samme er ved trafikkulykker eller ved hendelser der kjemikalier, olje eller andre farlige væsker lekker ut og utgjør en fare. Fra 1. januar trer et nytt samarbeid mellom åtte kommuner i kraft; det interkommunale selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Kommunene Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal og Rauma har blitt enig om å samle brann og redningstjenesten i et felles ledet selskap.

Innbyggerne har lov å ha forventninger til at det interkommunale brann- og redningssamarbeidet skal gi økt trygghet. Hensikten med å slå brann- og redningsressursene sammen, er å gi innbyggerne bedre tjenester. Brannvern handler i dag om mye mer enn å komme til en brennende bygning med vannslanger for å slokke brannen eller begrense skadeomfanget. Det kreves kompetanse for å slokke brann i industrivirksomheter, i store bokompleks som hoteller, sjukeheimer eller skoler. Langs kysten frakter skip kjemikalier og olje, på vegene går hver dag lastebiler med farlig last, brennbar og en mulig kilde til forurensing. Brann- og redningsmannskapene har også en viktig funksjon ved trafikkulykker, for eksempel med frigjøring av personer fra biler. Alt dette krever at mannskapene er godt skolert og trent, og kyndig innsatsledelse.

Det interkommunale selskapet får også en viktig oppgave med å føre tilsyn med fyringsanlegg, med brannsikringen av barnehager, skoler, overnattingssteder og institusjoner. Et annet viktig område er det forebyggende arbeidet rettet inn mot boliger, barnehager og skoler. Med den nye organiseringen skal kompetansen bygges sterk i alle kommunene, og det legges opp til samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Folk er opptatt av å ha brannberedskap lokalt. Vi tror det er en god beslutning at det fortsatt skal være desentraliserte baser både i Sunndal, på Åndalsnes og i Molde. Kommunene beholder lokale brannledere. Nye krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap innebærer at den enkelte kommune, uansett størrelse, skal ha tre fulltidsansatte i brann- og redningsetaten. Lokal tilstedeværelse skal aldri undervurderes. På innbyggernes vegne ønsker vi det nye selskapet lykke til.