LEDER LØRDAG 28. DESEMBER

Vendepunkt for trua på bedre sjukehus

DYKTIGE FAGFOLK: De 4.600 ansatte i Helse Møre og Romsdal, blant dem disse sjukepleierne i Molde, må få bruke tida og kompetansen til beste for pasientene.  Foto: EIRIK HEEN

4.600 ansatte må få bruke tida til å gi innbyggerne de beste helsetjenestene.

Meninger

Helseåret 2019 burde blitt husket for det som skjedde 22. oktober; da ble kontrakten om å bygge det nye fellessjukehuset på Hjelset underskrevet av Helse Møre og Romsdal, Sykehusbygg og entreprenøren Skanska. I løpet av det kommende året er byggingen i gang. Om fire år står et nytt sjukehus ferdig.

Dessverre har forventningene om det nye sjukehuset blitt overskygget av evinnelig krangel i Helse Møre og Romsdal, med strid om penger, fordeling av sjukehusoppgaver og behov for fornyelser av utstyr og bygninger. Det har toppet seg med skarpe reaksjonsformer gjennom bunadsgeriljaen, protester mot sparetiltak og endringer i ledelsen i helseforetaket. Samtidig har økonomien vært elendig styrt. Gjennom 2019 har Helse Møre og Romsdal fått ny toppledelse; først Nils Kvernmo som midlertidig direktør, og så ansettelsen av Øyvind Bakke som øverste daglige leder for sjukehusa. Like før jul fikk vi vite hvordan landets sjukehuspenger skal fordeles mellom de fire helseregionene. Vi ser ingen grunn til å dramatisere at Helse Midt-Norge får 63 millioner kroner mindre i året. Fordelt på hver innbygger utgjør det forsvinnende lite, 46 øre per dag.

Helse Møre og Romsdal står foran et gedigent gjenreisningsarbeid for omdømmet. Vi håper 2020 blir vendepunktet for helsetjenestene Helse Møre og Romsdal har ansvar for. De 4.600 ansatte må få bruke tida og fagkunnskapen til å gi innbyggerne de beste helsetjenestene, ikke til nedbrytende intern krangel. Skal innbyggerne få gode helsetjenester, må helseforetaket få styring på pengebruken. Det er positivt at styret legger opp til at 2020 skal bli et år med økonomisk overskudd. Overskudd i regnskapet åpner dørene for å kunne anskaffe nytt og mer moderne utstyr til sjukehusa. Helse Midt-Norge eier Helse Møre og Romsdal, og har det overordna ansvaret for at innbyggerne får et like godt og forsvarlig helsetilbud, uansett i hvilken del av regionen de bor. Det er feilslått strategi av Møre og Romsdal å peke ut eieren som hovedmotstander. Viser det seg at Møre og Romsdal trenger ekstra hjelp for å komme ut av knipa, forventer vi at Helse Midt-ledelsen støtter opp. Året som kommer bør være vendepunktet som gir folk i dette fylket tilbake trua på det gode helsevesenet.