LEDER LØRDAG 21. DESEMBER

40 nye sjukeheimsplasser et minimum

Flere sjukeheimsplasser: Når Molde får 80 flere eldre over 80 år hvert år framover, er politikerne nødt til å styre mer av pengene til pleie- og omsorgssektoren. FOTO: BJØRN BRUNVOLL 

De 16 nye sjukeheimsplassene på Skåla haster å få ferdig før 2023.

Meninger

Vedtaket i Molde kommunestyre torsdag kveld om å opprette 24 nye institusjonsplasser på Råkhaugen, og starte planleggingen av 16 nye sjukeheimsplasser på Skåla omsorgssenter, viser at virkeligheten har slått inn i hele det politiske miljøet. Storkommunen Molde kommer til å trenge hver eneste sjukeheimsplass det er mulig å finansiere. Forklaringen er alderssammensetningen. De kommende åtte åra blir det rundt 600 flere innbyggere over 80 år i dagens Molde kommune, og 51 flere eldre over 80 år i Midsund og Nesset. Samlet vil storkommunen Molde få over 1.500 flere eldre over 67 år.

Molde skal være stolt over å ha mange eldre innbyggere, for eldre er viktige på så mange områder. Men med økende levealder følger en del helsemessige utfordringer. Tidligere sjukehusoverlege Håvard Heggdal har skrevet flere avisinnlegg der han har pekt på behovet for flere institusjonsplasser. Heggdal fortjener å bli lyttet til når han etterlyser flere rehabiliteringsplasser. Skal eldre som har hatt for eksempel sjukehusopphold, bli i stand til å bo heime så lenge som mulig, vil mange av dem ha behov for rehabilitering ved en institusjon.

Kommunene blir nødt til å innrette driften ut fra alderssammensetningen. Når antall eldre over 80 år i Molde øker med minst 80 personer hvert år fram mot 2028, blir kommunen tvunget til å vri mer av ressursene over til pleie- og omsorgssektoren. Kommunaldirektør Arne Sverre Dahl minner politikerne om at det ikke er byggingen av institusjonsplasser som blir det tyngste løftet, men å skaffe nok penger til drift av sjukeheimene. Hver institusjonsplass koster ikke langt unna en million kroner i året å drifte. Pengefordelingen er politikernes ansvar. Politikerne i Molde må fortsette å vri ressursene for at eldre skal få gode og forutsigbare helsetjenester. De 16 nye sjukeheimsplassene på Skåla haster å få ferdig før 2023. For Moldes del håper vi også at det skal være så attraktivt å jobbe i helsesektoren at kvalifiserte medarbeidere søker jobb her. Knappheten på fagfolk til pleie- og omsorgstjenestene kan også bykommuner få merke i tiden som kommer.