Brøyting av gang- og sykkelstier i Molde

Debatt

Hvorfor tar det flere dager før gang- og sykkelstier brøytes, spør innsenderen.  Foto: Foto: Carl Martin Nordby

Meninger

I mange år har jeg brukt sykkel til og fra jobb mellom Nordbyen og Moldegård. Sykling har mange gode effekter, ikke bare for den som bruker sykkel men også for samfunnet. For meg gir sykling bedre helse og reduserte transportkostnader. For samfunnet gir det redusert klimagassutslipp, mindre slitasje på veg og redusert bruk av areal. Derfor sykler jeg hele året.

Sykling i den varme årstiden byr ikke på så mange utfordringer, men i vinterhalvåret kan det av og til være svært krevende. Og noen ganger, når forholdene er på det verste, så går det noen tanker med eder og galle til de ansvarlige for vedlikeholdet av byens gang- og sykkelstier. Men det roer seg etter hvert når jeg har dusja og middagen er fortært. Denne henvendelsen er skrevet etter en slik sykkeltur hjem, men altså etter at jeg har telt til 10.

Kan noen av de ansvarlige for brøyting av gang- og sykkelstier fortelle meg hvorfor det tar flere dager før det brøytes etter et snøfall? Videre kan dere fortelle hvorfor alle vegkryss, med kryssende gang- og sykkelsti, blir brøytet slik at det ligger store kanter med snø som hindrer framkommelighet? Det kan gå mange dager før gang- og sykkelstier blir brøytet, noe som medfører en «graut» av snø som gjør det omtrent umulig å sykle i oppoverbakke. Faktisk er det en stor utfordring å sykle i unnabakke på slikt føre. Siste utveg under slike forhold har vært å sykle i kjørebanen, men med de utfordringer som da oppstår, så er terskelen for å gjøre dette, svært høy.

Når frustrasjonen av og til har vært på topp, så har jeg klaget via Molde kommune sin nettside.
Her kan en melde inn saker som gjelder vintervedlikehold av veger. Men svaret er ofte at det er utført standard vedlikehold. Så det har jeg gitt opp. Dersom dette stemmer så mener jeg bestemt at standarden må endres. Standarden må være slik at det er mulig å ta seg frem, ikke bare for syklister, men også gående, de med barnevogn, og de som er bevegelseshemmet.

Det er svært «in» blant politikere å snakke om miljø og bærekraft, men når det kommer til de enkle forhold som faktisk er med på å bidra til et bedre miljø, ja så svikter de innbyggerne. De enkleste tiltakene, for å redusere belastningen på det ytre miljø, er de du selv kan gjøre via små grep i hverdagen. Internasjonale avtaler om klima og miljø er null verdt dersom ikke dette følges opp med tiltak lokalt. Transport utgjør den største andelen av klimagassutslipp i Norge. I 2018 utgjorde det 32 %, og veitrafikk bidrar desidert mest med 17 %, og utslippene øker hvert år.

Klimagassutslipp ved bruk av tråsykkel (ikke EL) er 0. Mitt poeng er at dersom myndigheter, også de lokale, mener noe med sine festtaler om å redusere belastningen på miljøet, så krever det blant annet at de legger til rette for alternative transportmidler.

Syklistenes Landsforening har i mange år kåret årets beste sykkelby, og Molde har i alle år vært i bunnsjiktet av denne lista. Dette viser at politikere i denne byen ikke har noen ambisjoner om å legge til rette for en økt bruk av sykkel som transportmiddel. Da er det opp til dere å bevise at jeg tar feil.


Jonny A. Strømme
Syklist


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal