LESERINNLEGG

Videregående skoleplasser på Tøndergård skole truet

«Tøndergård skole er ikke en luksus som Molde holder seg med, slik sakspapirene antyder.»
Meninger

Det største ønske som foreldre og foresatte til barn og ungdommer i skolepliktig alder har er at våre barn vil møte en skole som gir dem de beste forutsetningene for å bygge seg et godt liv.

Denne høsten har det vakt bekymring at mange ungdommer som snart skal søke seg inn på videregående skole risikerer å få disse mulighetene beskåret. Nedlegginger av fag og linjer kan føre til at mange blir presset inn i skoleforløp som ikke passer helt for dem, slik at de står i fare for å falle ut og ikke vil klare å realisere potensialet sitt.

Mest dramatisk vil nedskjæringsforslagene som Utdanningsavdelingen offentliggjorde tidligere i høst være for den gruppen ungdommer som er aller svakest. Etter at Møre og Romsdal fylke inngikk en fornyet samarbeidsavtale med Tøndergård skole om fortsatt kjøp av videregående skoleplasser i mai i år ønsker saksbehandlerne i Utdanningsavdelingen nå å avskaffe dette samarbeidet for godt. I sak T 86/19 som Fylkestinget får til behandling den 9. desember 2019 holder Utdanningsavdelingen fast ved dette, selv om både Utdanningsutvalget og Fylkesutvalget rett etter valget har vedtatt at samarbeidet med Tøndergård skole skal bestå.

Tøndergård skole er ikke en luksus som Molde holder seg med, slik sakspapirene antyder. Tøndergård er en spesialistskole som gir mange ungdommer fra hele fylket og til og med fra nabofylker det eneste skoletilbud som for dem er et realistisk alternativ til ikke noe skole i det hele tatt.

På vegne av alle foreldre og foresatte ved Tøndergård skole uttrykker jeg herved mitt håp om at Fylkestinget vil følge opp de vedtakene som våre politiske utvalg har gjort gang på gang gjennom de siste årene, og som sist ble fornyet av Utdanningsutvalget 11.11.19 og av Fylkesutvalget 25.11.19 ved å enda en gang bekrefte at Møre og Romsdal fylke også i framtiden skal kjøpe videregående skoleplasser ved Tøndergård skole og ressurssenter.

Matthias Engel

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal