Lerserinnlegg:

Svar i gondolsaken

Illustrasjon av gondolplanene på Åndalsnes. 

Meninger

Svar til Innovasjon Norge ved Audun Pettersen ang merket Bærekraftig reisemål og kommentar til NRK innslag om gondol på Aksla.

Mari Melbø Rødstøl   Foto: Eirik Heen

Jeg er enig i at norske reisemål kan ha behov for et verktøy og drahjelp i sitt arbeid for det grønne skiftet. Jeg mener også at arbeidet som blir utført i merkevareprosessen er veldig bra, og at dette er noe alle destinasjoner bør være igjennom. Mye av kritikken merkeordningen får fra flere hold, ligger i at destinasjonen blir kalt bærekraftig. Selv om prosjektledelsen og Innovasjon Norge vet at merkevaren kun innebærer at destinasjonen jobber mot å bli mer bærekraftig, så er jo ikke dette formidlet ut til gjestene i markedsføringen. I tillegg til et navneskifte mener jeg Innovasjon Norge bør sette grenser for hva en destinasjon kan foreta seg i motsatt retning av bærekraft, samtidig som de er en del av merkeordningen. Jeg skjønner at det kan være vanskelig for Innovasjon Norge å sette like premisser for destinasjonene i merkeordningen. Norge er et langstrakt land og har mange ulike typer destinasjoner. I sommer foreslo jeg derfor for Innovasjon Norge at de burde opprette et organ som kunne bestemme hvorvidt en destinasjon hadde "gått over streken" og kunne miste merket sitt. Dette hadde gitt mer troverdighet til merkevareordningen, og presset destinasjonene enda mer til å ta de bærekraftige valgene. Jeg fikk dessverre til svar at dette ikke gikk an!?

Jeg vil også gjerne oppklare noen forhold etter at jeg ble intervjuet på NRK dagsrevyen. Grunnen til at jeg avsluttet engasjementet som prosjektleder for bærekraftig reisemål i Rauma, var at Visit Nordvest og Romsdalen AS ønsket å innlemme gondolplanene i handlingsplanen for bærekraftig reisemålsutvikling i Rauma. Da utbygger har lagt til grunn at 1/4 del av gondolturistene skal være cruiseturister, er dette det motsatte av en bærekraftig reisemålsutvikling. Jeg sier det igjen,- vi har 10 år på å halvere klimagassutslippene og da må reiselivet være med på den grønne omstillingen. Jeg er også bekymret for produktet Romsdalseggen og for merkevaren Rauma har skapt. Håper allikevel at prosjektet blir bra og at det går an å skaffe nok belegg på banen uten cruiseturister.

- Og til sist i parantes men understreket.- (Jeg har ikke behov for å ha fjellet for meg selv, som så mange hevder! Jeg var en av lokalguidene som fulgte en pilotfamile da Romsdalseggenproduktet skulle testes. Jeg gledet meg til at Romsdalseggen skulle markedsføres og å kunne vise frem og DELE Romsdalseggen som en av Norges mest fantastiske vandretur!)

Mari Melbø Rødstøl

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal