Leserinnlegg:

Nye og bedre veier er et klimatiltak

  Foto: Paul Kleiven, NTB/Scanpix

Meninger

Det er gammeldags miljøpolitikk å kutte i veibyggingen. Høyre vil heller kutte utslippene til det som ruller oppå veiene.

Miljøpartiet De Grønne har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. Der får veiprosjektene gjennomgå i kjent stil. Det kan sikkert fremstå som radikalt og miljøvennlig. Problemet er bare at den formen for miljøpolitikk er utdatert og gammeldags, og har vært det i flere år. Folk og varer har nemlig et behov for å komme seg rundt, og det behovet vil bare vokse. Å ikke ta hensyn til det er direkte distriktsfiendtlig.

Helge Orten 

MDG er en bremsekloss for både by og bygd

MDG kutter over åtte milliarder kroner i viktige samferdselssatsinger i sitt alternative budsjett. Mesteparten av dette er suksessen Nye Veier AS og riksvei-investeringer. I tillegg vil de kutte 1,4 milliarder til reduserte bompengetakster. Hele Norge får gjennomgå. Avviklingen av Nye Veier og reduksjonen i riksveier, vil bety bråstopp for viktige veiprosjekter landet over. Dette er prosjekter som er viktige for bedriftenes konkurransekraft, trafikksikkerheten og muligheten til å bygge gode hverdagsregioner i hele landet.

Høyre har en annen tilnærming til samferdselspolitikken. Ja, vi skal kutte utslipp. Men begrenser vi folks bevegelsesfrihet og bedriftenes mulighet til å få frem varene, begrenser vi også verdiskapingen. Da begrenses samtidig vår evne til å gjennomføre det grønne skiftet, særlig i distriktene der veien er sentral for både folk og næringsliv.

Høyres svar er grønnere transport

Det grønne skiftet gir oss ny teknologi. Det som tidligere var science fiction, har blitt reelle muligheter. Elbiler og elferger er i ferd med å bli en del av hverdagen. Nye løsninger er på gang både for tyngre kjøretøy, fly og skip. Vi er overbevist om at lav- og nullutslippsløsninger vil bli tilgjengelig i hele transportsektoren, og den teknologiske utviklingen går stadig raskere. Da er det viktigere enn noen gang å bygge ut en moderne infrastruktur. Både veier, skinner, havner og flyplasser.

Transportformene utfyller hverandre. Nye og trygge veier er klimavennlige for alle kjøretøy – elbil, eller ikke. Uten veier, ingen varer. Uten veier er det ingen selskaper som kan teste, utvikle og selge norsk, grønn teknologi.

Derfor fortsetter vi vår satsing på samferdsel. Vi skal fortsette investeringene i riksveier og jernbane. Vi skal styrke tilskuddsordningen for fylkesveiene, og vi skal videreutvikle havner og kortbanenett landet over.

Folk skal reise miljøvennlig. Det løser vi med å legge til rette for ny miljøteknologi, ikke ved å slutte å bygge ut viktig infrastruktur.

Helge Orten (H), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal