LESERINNLEGG

Det er nesten ikke til å tro at dette kan skje i næringsfylket Møre og Romsdal

Meninger

– Jeg vil med dette gi de streikende i videregående skole min fulle støtte i forhold til det som synes å ligge an til en svekking av tilbudet i videregående opplæring i fylket. Fylkesrådmannen la frem et budsjett hvor videregående skoler skal kuttes med 100 millioner, og leker med tanken på store kutt i fagskoler og yrkesfaglig utdanning. Når vi vet at samfunnet skriker etter fagarbeidere, og at vi vil mangle 100.000 fagarbeidere i 2035, er det nesten ikke til å tro at dette kan skje i næringsfylket Møre og Romsdal. Utdanningssjef Erik Brekken følger opp i Sunnmørsposten forrige uke med å forsvare kutt i «desentrale» og dyre utdanninger. Hvor er vurderingene om hvilken kompetanse Møre og Romsdal trenger i dag eller i fremtiden?

– Nasjonalt ser vi en massiv styrking av yrkesfag. Yrkesutdanningene er styrket med mer enn 600 mill. kroner i perioden 2013-2019. Store satsinger på yrkesfag ligger også inne i budsjett 2020. Blant annet vil regjeringen opprette 100 nye studieplasser i fagskolene som er tilpasset det å stå i jobb under studiene. Dette er også en del av kompetansereformen til regjeringen, og vil bidra til at vi får flere fagfolk med utdanning tilpasset behovene i arbeidslivet. De nye studieplassene kommer på toppen av 638 nye studieplasser i 2018-budsjettet. Videre bevilges det 25 millioner til utstyr til yrkesfag i budsjett 2020. Møre og Romsdal fylke er helt i utakt med nasjonale føringer og satsinger med dette budsjettforslaget, og vi har allerede sett næringslivets fortvilte reaksjoner på kuttforslagene i yrkesfaglige utdanninger.

– Dersom det er behov for en strukturgjennomgang av tilbudet i videregående opplæring i Møre og Romsdal bør man gjennomføre det, men ikke ved å kutte mer eler mindre tilfeldig som synes å være tilfellet for fylkeskommunens budsjett 2020.

– Det er ikke mange ukene siden den rødgrønne opposisjonen bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Venstre, flagget en samarbeidsplattform for valgperioden 2019-2023 hvor gratis skolefrokost ved alle videregående skoler i Møre og Romsdal sto øverst på prioriteringslisten. Man kan lure på om de rødgrønne mener at skolefrokost er viktigere enn tilbudet i videregående opplæring?

Stortingsrepresentant, Dr. Scient Marianne Synnes Emblemsvåg (H)

Utdannings- og forskningskomitéen

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal